Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS)
HIGH SPEED EJECTOR PINS : EPH, EPS & ESS INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS) (MB012)
HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 EPH008-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH0.8-100

33

ชิ้น 115.00 - 115.00
15 EPH010-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1-100

269

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH010-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1-150

245

ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPH012-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.2-100

18

ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH012-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.2-150

54

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH012-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.2-200

99

ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPH015-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.5-100

52

ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH015-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.5-150

90

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH016-100-D3-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.6-100

10

ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH016-150-D3-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.6-150

89

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH017-100-D4-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.7-100

20

ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH017-150-D4-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.7-150

70

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH018-100-D4-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.8-100

7

ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH018-150-D4-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.8-150

38

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH020-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2-100

13

ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH020-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2-150

55

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH020-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2-200

58

ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPH025-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2.5-100

11

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH025-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2.5-150

161

ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPH025-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2.5-200

31

ชิ้น 135.00 - 135.00
15 EPH030-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH3-100

27

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH030-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH3-150

51

ชิ้น 130.00 - 130.00
15 EPH030-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH3-200

1686

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPH040-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH4-100

68

ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPH040-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH4-150

28

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPH040-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH4-200

114

ชิ้น 155.00 - 155.00
15 EPH050-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH5-100

69

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPH050-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH5-150

20

ชิ้น 150.00 - 150.00
15 EPH050-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH5-200

76

ชิ้น 165.00 - 165.00
15 EPH060-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH6-100

26

ชิ้น 150.00 - 150.00
15 EPH060-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH6-150

20

ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EPH060-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH6-200

34

ชิ้น 180.00 - 180.00
15 EPH080-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH8-100

62

ชิ้น 230.00 - 230.00
15 EPH100-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH10-100

10

ชิ้น 280.00 - 280.00
15 EPS008-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS0.8-100

104

ชิ้น 135.00 - 135.00
15 EPS010-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1-100

28

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS010-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1-150

244

ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EPS010-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1-200

76

ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EPS012-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.2-100

54

ชิ้น 90.00 - 90.00
15 EPS012-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.2-150

208

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS012-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.2-200

20

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS014-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.4-150

Pre-Order

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS015-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.5-100

73

ชิ้น 90.00 - 90.00
15 EPS015-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.5-150

327

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS015-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.5-200

9

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS016-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.6-150

Pre-Order

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS018-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.8-150

Pre-Order

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS020-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2-100

73

ชิ้น 90.00 - 90.00
15 EPS020-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2-150

35

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS020-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2-200

605

ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EPS025-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2.5-100

112

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS025-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2.5-150

70

ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EPS025-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2.5-200

82

ชิ้น 130.00 - 130.00
15 EPS030-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3-100

60

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS030-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3-150

40

ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPS030-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3-200

414

ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EPS035-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3.5-100

5

ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EPS035-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3.5-150

38

ชิ้น 130.00 - 130.00
15 EPS035-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3.5-200

57

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS040-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS4-100

96

ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EPS040-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS4-150

117

ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EPS040-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS4-200

14

ชิ้น 150.00 - 150.00
15 EPS045-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS4.5-150

Pre-Order

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS045-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS4.5-200

Pre-Order

ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EPS050-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS5-100

60

ชิ้น 139.00 - 139.00
15 EPS050-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS5-150

34

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS050-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS5-200

10

ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EPS050-300 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS5-300

90

ชิ้น 360.00 - 360.00
15 EPS060-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS6-100

50

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS060-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS6-150

53

ชิ้น 155.00 - 155.00
15 EPS060-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS6-200

98

ชิ้น 175.00 - 175.00
15 EPS060-300 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS6-300

6

ชิ้น 315.00 - 315.00
15 EPS070-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS7-200

55

ชิ้น 190.00 - 190.00
15 EPS070-300 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS7-300

Pre-Order

ชิ้น 475.00 - 475.00
15 EPS080-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS8-100

8

ชิ้น 225.00 - 225.00
15 EPS080-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS8-150

3

ชิ้น 235.00 - 235.00
15 EPS080-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS8-200

27

ชิ้น 265.00 - 265.00
15 EPS080-300 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS8-300

12

ชิ้น 500.00 - 500.00
15 EPS100-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS10-150

8

ชิ้น 295.00 - 295.00
15 EPS100-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS10-200

47

ชิ้น 330.00 - 330.00
15 EPS100-300 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS10-300

18

ชิ้น 665.00 - 665.00
15 ESS015-150-1.0-50 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS1.5-150-1.0-50

Pre-Order

ชิ้น 180.00 - 180.00
15 ESS020-150-1.0-50 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2-150-1.0-50

Pre-Order

ชิ้น 140.00 - 140.00
15 ESS020-150-1.2-50 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2-150-1.2-50

Pre-Order

ชิ้น 140.00 - 140.00
15 ESS020-150-1.5-50 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2-150-1.5-50

Pre-Order

ชิ้น 140.00 - 140.00
15 ESS020-200-1.0-70 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2-200-1.0-70

Pre-Order

ชิ้น 155.00 - 155.00
15 ESS020-200-1.2-70 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2-200-1.2-70

Pre-Order

ชิ้น 155.00 - 155.00
15 ESS025-150-1.5-50 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2.5-150-1.5-50

Pre-Order

ชิ้น 140.00 - 140.00
HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS) MB012