Carbide Drill

30 504.

Carbide Drill

Carbide Drill

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 504.019.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.9X14X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.020.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.0X20X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.022.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.2X20X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.010.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.0X7X45MM 3 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.011.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.1X7X45MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.015.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.5X14X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.018.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.8X14X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.012.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.2X7X45MM 3 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.013.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.3X7X45MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.017.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.7X14X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.016.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.6X14X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.021.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.0X20X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.014.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.4X7X45MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.029.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.9X20X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.024.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.4X20X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.023.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.3X20X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.025.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.5X20X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.030.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.0X20X62MM 3 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.028.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.8X20X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.027.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.7X20X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.032.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.2X20X62MM 1 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.026.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.6X20X55MM Pre Order 1,885.00 Log In แสดงส่วนลด 1,885.00
030 504.031.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.1X20X62MM 2 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.030.10 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.032.10 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.031.10 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.033.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.3X20X62MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.034.10 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.037.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.7X20X62MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.035.10 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.036.10 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.035.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.5X20X62MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.034.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.4X20X62MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.033.10 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.037.10 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.036.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.6X20X62MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.038.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.8X24X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.038.10 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.039.10 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.039.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.9X24X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.046.10 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.045.10 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.047.10 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.040.10 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.041.10 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.043.10 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.042.10 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.044.10 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.049.10 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.050.10 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.048.10 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.046.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.6X24X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.040.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.0X24X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.042.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.2X24X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.051.10 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.048.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.8X28X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.041.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.1X24X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.049.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.9X28X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.047.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.7X24X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.045.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.5X24X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.043.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.3X24X66MM 5 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.044.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.4X24X66MM 5 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.050.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.0X28X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.053.10 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.051.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.1X28X66MM 3 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.054.10 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.052.10 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.052.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.2X28X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.055.10 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.059.10 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.056.10 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.060.10 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.061.10 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.054.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.0X28X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.057.10 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.055.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.5X28X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.062.10 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.058.10 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.063.10 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.053.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.3X28X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.056.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.6X28X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.064.10 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.061.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.1X34X79MM 3 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.065.10 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.060.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.0X28X66MM 1 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.066.10 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.062.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.2X34X79MM Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.057.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.7X28X66MM 10 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.063.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.3X34X79MM Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.058.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.8X28X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.064.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.4X34X79MM Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.067.10 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.059.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.9X28X66MM Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.065.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.5X34X79MM Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.071.10 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.069.10 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.067.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.7X34X79MM Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.068.10 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.066.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.6X34X79MM Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.072.10 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.070.10 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.073.10 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.074.10 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.076.10 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.068.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.8X34X79MM 3 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.075.10 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.072.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.2X41X79MM Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.069.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.9X34X79MM Pre Order 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.070.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.0X34X79MM 2 1,895.00 Log In แสดงส่วนลด 1,895.00
030 504.077.10 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.073.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.3X41X79MM Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.079.10 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.071.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.1X41X79MM 3 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.081.10 Solid carbide drill D1=8.1 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.074.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.4X41X79MM Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.077.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.7X41X79MM Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.075.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.5X41X79MM Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.076.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.6X41X79MM Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.087.10 Solid carbide drill 8.7X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.085.10 Solid carbide drill 8.5X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.089.10 Solid carbide drill 8.9X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.083.10 Solid carbide drill 8.3X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.080.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.0X41X79MM 1 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.078.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.8X41X79MM Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.091.10 Solid carbide drill 9.1X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.095.10 Solid carbide drill 9.5X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.097.10 Solid carbide drill 9.7X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.093.10 Solid carbide drill 9.3X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.086.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.6X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.090.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.0X47X89MM 17 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.082.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.2X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.084.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.4X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.078.10 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.080.10 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.099.10 Solid carbide drill 9.9X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.092.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.2X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.088.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.8X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.082.10 Solid carbide drill D1=8.2 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.098.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.8X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.094.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.4X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.096.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.6X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.090.10 Solid carbide drill 9.0X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.086.10 Solid carbide drill 8.6X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.084.10 Solid carbide drill 8.4X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.092.10 Solid carbide drill 9.2X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.081.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.1X47X89MM 3 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.079.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.9X41X79MM Pre Order 2,276.00 Log In แสดงส่วนลด 2,276.00
030 504.100.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.0X47X89MM 4 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.088.10 Solid carbide drill 8.8X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.094.10 Solid carbide drill 9.4X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.098.10 Solid carbide drill 9.8X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.091.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.1X47X89MM 4 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.083.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.3X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.096.10 Solid carbide drill 9.6X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.087.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.7X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.085.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.5X47X89MM 2 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.093.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.3X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.103.10 Solid carbide drill 10.3X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.089.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.9X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.099.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.9X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.100.10 Solid carbide drill 10.0X10X89X47X35 HB Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.095.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.5X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.101.10 Solid carbide drill 10.1X12X102X55X35 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.097.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.7X47X89MM Pre Order 2,585.00 Log In แสดงส่วนลด 2,585.00
030 504.111.10 Solid carbide drill 11.1X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.109.10 Solid carbide drill 10.9X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.107.10 Solid carbide drill 10.7X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.105.10 Solid carbide drill 10.5X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.113.10 Solid carbide drill 11.3X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.115.10 Solid carbide drill 11.5X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.122.10 Solid carbide drill 12.2X14X107X60X43 HB Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.108.00 Solid carbide drill 10.8X12X102X55X40 HA Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.117.10 Solid carbide drill 11.7X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.104.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.4X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.112.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.2X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.101.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.1X55X102MM 3 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.102.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.2X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.119.10 Solid carbide drill 11.9X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.106.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.6X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.114.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.4X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.110.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.0X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.123.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.3X60X107MM Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.108.10 Solid carbide drill 10.8X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.118.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.8X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.125.10 Solid carbide drill 12.5X14X107X60X43 HB Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.120.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.0X55X102MM 5 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.116.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.6X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.104.10 Solid carbide drill 10.4X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.102.10 Solid carbide drill 10.2X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.106.10 Solid carbide drill 10.6X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.114.10 Solid carbide drill 11.4X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.110.10 Solid carbide drill 11.0X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.112.10 Solid carbide drill 11.2X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.123.10 Solid carbide drill 12.3X14X107X60X43 HB Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.118.10 Solid carbide drill 11.8X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.116.10 Solid carbide drill 11.6X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.120.10 Solid carbide drill 12.0X12X102X55X40 HB Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.105.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.5X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.109.00 Solid carbide drill 10.9X12X102X55X40 HA Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.128.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.8X60X107MM Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.103.00 Solid carbide drill 10.3X12X102X55X40 HA Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.115.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.5X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.107.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.7X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.113.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.3X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.122.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.2X60X107MM Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.111.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.1X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.138.10 Solid carbide drill 13.8X14X107X60X43 HB Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.125.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.5X60X107MM 5 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.117.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.7X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.142.10 Solid carbide drill 14.2X16X115X65X45 HB Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.130.10 Solid carbide drill 13.0X14X107X60X43 HB Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.119.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.9X55X102MM Pre Order 3,121.00 Log In แสดงส่วนลด 3,121.00
030 504.148.10 Solid carbide drill 14.8X16X115X65X45 HB Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.151.10 Solid carbide drill 15.1X16X115X65X45 HB Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.160.10 Solid carbide drill 16.0X16X115X65X45 HB Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.173.10 Solid carbide drill 17.3X18X123X73X51 HB Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.135.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 13.5X60X107MM 4 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.140.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 14.0X60X107MM Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.128.10 Solid carbide drill 12.8X14X107X60X43 HB Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.155.10 Solid carbide drill 15.5X16X115X65X45 HB Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.168.10 Solid carbide drill 16.8X18X123X73X51 HB Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.180.10 Solid carbide drill 18.0X18X123X73X51 HB Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.152.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 15.2X65X115MM Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.145.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 14.5X65X115MM Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.177.10 Solid carbide drill 17.7X18X123X73X51 HB Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.150.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 15.0X65X115MM Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.165.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 16.5X73X123MM Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.135.10 Solid carbide drill 13.5X14X107X60X43 HB Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.140.10 Solid carbide drill 14.0X14X107X60X43 HB Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.130.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 13.0X60X107MM 5 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.185.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 18.5X79X131MM Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.170.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 17.0X73X123MM Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.158.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 15.8X65X115MM Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.175.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 17.5X73X123MM Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.145.10 Solid carbide drill 14.5X16X115X65X45 HB Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.178.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 17.8X73X123MM Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.165.10 Solid carbide drill 16.5X18X123X73X51 HB Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.142.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 14.2X65X115MM Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.152.10 Solid carbide drill 15.2X16X115X65X45 HB Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.150.10 Solid carbide drill 15.0X16X115X65X45 HB Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.158.10 Solid carbide drill 15.8X16X115X65X45 HB Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.190.10 Solid carbide drill 19.0X20X131X79X55 HB Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.138.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 13.8X60X107MM Pre Order 3,523.00 Log In แสดงส่วนลด 3,523.00
030 504.170.10 Solid carbide drill 17.0X18X123X73X51 HB Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.185.10 Solid carbide drill 18.5X20X131X79X55 HB Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.175.10 Solid carbide drill 17.5X18X123X73X51 HB Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.178.10 Solid carbide drill 17.8X18X123X73X51 HB Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.148.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 14.8X65X115MM Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.155.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 15.5X65X115MM Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.168.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 16.8X73X123MM Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.151.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 15.0X65X115MM Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.160.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 16.0X65X115MM Pre Order 4,563.00 Log In แสดงส่วนลด 4,563.00
030 504.195.10 Solid carbide drill 19.5X20X131X79X55 HB Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.193.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 19.3X79X131MM Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.173.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 17.3X73X123MM Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.177.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 17.7X73X123MM Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.180.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 18.0X73X123MM Pre Order 6,355.00 Log In แสดงส่วนลด 6,355.00
030 504.190.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 19.0X79X131MM Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.465.10 Solid carbide drill 4.65 HBX6X66X24X17 Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.193.10 Solid carbide drill 19.3X20X131X79X55 HB Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.198.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 19.8X79X131MM Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.555.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.195.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 19.5X79X131MM Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.198.10 Solid carbide drill 19.8X20X131X79X55 HB Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.555.10 Solid carbide drill 5.55 HBX6X66X28X20 Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.200.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 20.0X79X131MM Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.200.10 Solid carbide drill 20.0X20X131X79X55 HB Pre Order 7,529.00 Log In แสดงส่วนลด 7,529.00
030 504.325.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.325.10 Solid carbide drill 3.25X6X62X20X14 HB Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
030 504.465.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated Pre Order 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00