ดอกสว่านคาร์ไบด์มีรูน้ำ - 6xD - Economy-Line / รุ่นประหยัด

30 614

Solid carbide drill - 6xD

ดอกสว่านคาร์ไบด์มีรูน้ำ - 6xD - Economy-Line / รุ่นประหยัด

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 614.011.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 1.1X12X55MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.010.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 1.0X10X55MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.014.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 1.4X12X55MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.015.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 1.5X12X55MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.016.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 1.6X16X55MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.018.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 1.8X16X55MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.017.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 1.7X16X55MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.012.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 1.2X12X55MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.021.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 2.1X21X57MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.013.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 1.3X12X55MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.019.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 1.9X16X55MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.020.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 2.0X16X57MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.022.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 2.2X21X57MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.023.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 2.3X21X57MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.032.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 3.2X28X66MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.029.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 2.9X21X57MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.031.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 3.1X28X66MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.030.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 3.0X28X66MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.024.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 2.4X21X57MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.026.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 2.6X21X57MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.025.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 2.5X21X57MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.028.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 2.8X21X57MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.033.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 3.3X28X66MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.027.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 2.7X21X57MM Pre Order 2,596.00 Log In แสดงส่วนลด 2,596.00
030 614.034.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 3.4X28X66MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.035.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 3.5X28X66MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.036.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 3.6X28X66MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.038.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 3.8X36X74MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.037.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 3.7X28X66MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.039.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 3.9X36X74MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.040.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 4.0X36X74MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.045.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 4.5X36X74MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.041.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 4.1X36X74MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.043.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 4.3X36X74MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.046.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 4.6X36X74MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.044.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 4.4X36X74MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.042.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 4.2X36X74MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.047.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 4.7X36X74MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.048.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 4.8X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.050.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 5.0X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.054.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 5.4X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.060.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 6.0X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.062.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 6.2X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.052.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 5.2X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.056.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 5.6X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.058.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 5.8X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.064.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 6.4X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.065.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 6.5X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.071.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 7.1X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.049.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 4.9X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.069.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 6.9X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.055.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 5.5X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.067.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 6.7X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.051.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 5.1X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.063.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 6.3X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.061.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 6.1X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.057.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 5.7X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.053.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 5.3X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.059.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 5.9X44X82MM Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.073.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 7.3X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.075.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 7.5X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.070.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 7.0X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.072.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 7.2X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.077.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 7.7X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.066.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 6.6X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.068.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 6.8X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.079.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 7.9X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.081.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 8.1X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.083.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 8.3X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.087.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 8.7X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.089.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 8.9X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.085.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 8.5X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.074.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 7.4X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.091.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 9.1X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.076.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 7.6X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.095.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 9.5X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.097.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 9.7X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.093.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 9.3X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.080.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 8.0X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.084.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 8.4X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.082.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 8.2X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.088.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 8.8X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.090.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 9.0X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.086.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 8.6X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.078.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 7.8X53X91MM Pre Order 3,626.00 Log In แสดงส่วนลด 3,626.00
030 614.099.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 9.9X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.096.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 9.6X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.094.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 9.4X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.092.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 9.2X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.098.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 9.8X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.101.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 10.1X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.103.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 10.3X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.111.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.1X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.105.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 10.5X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.109.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 10.9X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.107.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 10.7X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.113.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.3X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.115.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.5X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.100.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 10.0X61X103MM Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.116.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.6X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.118.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.8X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.102.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 10.2X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.120.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 12.0X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.114.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.4X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.104.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 10.4X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.112.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.2X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.108.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 10.8X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.110.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.0X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.106.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 10.6X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.128.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 12.8X77X124MM Pre Order 5,912.00 Log In แสดงส่วนลด 5,912.00
030 614.123.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 12.3X77X124MM Pre Order 5,912.00 Log In แสดงส่วนลด 5,912.00
030 614.117.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.7X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.1155.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.55X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.122.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 12.2X77X124MM Pre Order 5,912.00 Log In แสดงส่วนลด 5,912.00
030 614.119.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 11.9X71X118MM Pre Order 5,212.00 Log In แสดงส่วนลด 5,212.00
030 614.155.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 15.5X83X133MM Pre Order 7,468.00 Log In แสดงส่วนลด 7,468.00
030 614.140.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 14.0X77X124MM Pre Order 5,912.00 Log In แสดงส่วนลด 5,912.00
030 614.180.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 18.0X93X143MM Pre Order 10,238.00 Log In แสดงส่วนลด 10,238.00
030 614.168.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 16.8X93X143MM Pre Order 10,238.00 Log In แสดงส่วนลด 10,238.00
030 614.955.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated Pre Order 4,058.00 Log In แสดงส่วนลด 4,058.00
030 614.200.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 20.0X101X153MM Pre Order 11,196.00 Log In แสดงส่วนลด 11,196.00
030 614.130.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 13.0X77X124MM Pre Order 5,912.00 Log In แสดงส่วนลด 5,912.00
030 614.125.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 12.5X77X124MM Pre Order 5,912.00 Log In แสดงส่วนลด 5,912.00
030 614.185.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 18.5X101X153MM Pre Order 11,196.00 Log In แสดงส่วนลด 11,196.00
030 614.170.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 17.0X93X143MM Pre Order 10,238.00 Log In แสดงส่วนลด 10,238.00
030 614.145.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 14.5X83X133MM Pre Order 7,468.00 Log In แสดงส่วนลด 7,468.00
030 614.158.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 15.8X83X133MM Pre Order 7,468.00 Log In แสดงส่วนลด 7,468.00
030 614.365.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.135.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 13.5X77X124MM Pre Order 5,912.00 Log In แสดงส่วนลด 5,912.00
030 614.175.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 17.5X93X143MM Pre Order 10,238.00 Log In แสดงส่วนลด 10,238.00
030 614.148.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 14.8X83X133MM Pre Order 7,468.00 Log In แสดงส่วนลด 7,468.00
030 614.190.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 19.0X101X153MM Pre Order 11,196.00 Log In แสดงส่วนลด 11,196.00
030 614.465.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00
030 614.160.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 16.0X83X133MM Pre Order 7,468.00 Log In แสดงส่วนลด 7,468.00
030 614.138.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 13.8X77X124MM Pre Order 5,912.00 Log In แสดงส่วนลด 5,912.00
030 614.195.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 19.5X101X153MM Pre Order 11,196.00 Log In แสดงส่วนลด 11,196.00
030 614.178.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 17.8X93X143MM Pre Order 10,238.00 Log In แสดงส่วนลด 10,238.00
030 614.150.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 15.0X83X133MM Pre Order 7,468.00 Log In แสดงส่วนลด 7,468.00
030 614.165.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated 16.5X93X143MM Pre Order 10,238.00 Log In แสดงส่วนลด 10,238.00
030 614.555.00 Carbide Drill with Coolant Hole 6xD 140Deg. TIALN-coated Pre Order 2,874.00 Log In แสดงส่วนลด 2,874.00