เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์  slotting 2 ฟัน รุ่นสั้นพิเศษ

30 913.2

Solid carbide slotting end mill - 2 flutes Extra short

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ slotting 2 ฟัน รุ่นสั้นพิเศษ

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่