ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 2 ฟัน สั้น

30 922.1

Solid carbide slotting end mill - 2flute short

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 2 ฟัน สั้น

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 922.108.00 Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 8X20X60MM 2 1,391.00 Log In แสดงส่วนลด 1,391.00
030 922.110.00 Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 10X22X70MM 4 1,864.00 Log In แสดงส่วนลด 1,864.00
030 922.112.00 Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 12X22X70MM 5 2,482.00 Log In แสดงส่วนลด 2,482.00