ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 3 ฟัน สั้น - Economy-Line / รุ่นประหยัด

30 923.2

Solid carbide slotting end mill - 3flute short

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 3 ฟัน สั้น - Economy-Line / รุ่นประหยัด

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่