ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 4 ฟัน ยาว

30 924.5

Solid carbide slotting end mill - 4flute long

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 4 ฟัน ยาว

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่