ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 4 ฟัน ยาวพิเศษ

30 924.6

Solid carbide slotting end mill - 4flute Extra Long

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 4 ฟัน ยาวพิเศษ

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 924.605.09 Solid carbide slotting end mill 5.0X20X60X6 4-S Pre Order 1,029.00 Log In แสดงส่วนลด 1,029.00
030 924.603.19 Solid carbide slotting end mill 3.0X12X50X6 4-S Pre Order 797.00 Log In แสดงส่วนลด 797.00
030 924.604.10 Solid carbide slotting end mill 4.0X15X50X6 4-S HB Pre Order 700.00 Log In แสดงส่วนลด 700.00
030 924.603.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Extra Long TIALN-coated 3X12X50MM Pre Order 886.00 Log In แสดงส่วนลด 886.00
030 924.606.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Extra Long TIALN-coated 6X20X60MM 9 1,251.00 Log In แสดงส่วนลด 1,251.00
030 924.612.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Extra Long TIALN-coated 12X30X90MM 18 2,936.00 Log In แสดงส่วนลด 2,936.00
030 924.616.10 Solid carbide slotting end mill 16.0X50X110X16 4-S HB Pre Order 4,522.00 Log In แสดงส่วนลด 4,522.00
030 924.606.19 Solid carbide slotting end mill 6.0X20X60X6 4-S Pre Order 1,127.00 Log In แสดงส่วนลด 1,127.00
030 924.620.09 Solid carbide slotting end mill 20.0X55X110X20 4-S Pre Order 5,896.00 Log In แสดงส่วนลด 5,896.00
030 924.608.10 Solid carbide slotting end mill 8.0X25X70X8 4-S HB Pre Order 1,545.00 Log In แสดงส่วนลด 1,545.00
030 924.612.19 Solid carbide slotting end mill 12.0X30X90X12 4-S Pre Order 2,642.00 Log In แสดงส่วนลด 2,642.00
030 924.610.09 Solid carbide slotting end mill 10.0X30X90X10 4-S Pre Order 1,993.00 Log In แสดงส่วนลด 1,993.00
030 924.606.09 Solid carbide slotting end mill 6.0X20X60X6 4-S Pre Order 1,127.00 Log In แสดงส่วนลด 1,127.00
030 924.604.19 Solid carbide slotting end mill 4.0X15X50X6 4-S Pre Order 630.00 Log In แสดงส่วนลด 630.00
030 924.603.09 Solid carbide slotting end mill 3.0X12X50X6 4-S Pre Order 797.00 Log In แสดงส่วนลด 797.00
030 924.605.10 Solid carbide slotting end mill 5.0X20X60X6 4-S HB Pre Order 1,143.00 Log In แสดงส่วนลด 1,143.00
030 924.612.09 Solid carbide slotting end mill 12.0X30X90X12 4-S Pre Order 2,642.00 Log In แสดงส่วนลด 2,642.00
030 924.620.10 Solid carbide slotting end mill 20.0X55X110X20 4-S HB Pre Order 6,551.00 Log In แสดงส่วนลด 6,551.00
030 924.616.19 Solid carbide slotting end mill 16.0X50X110X16 4-S Pre Order 4,070.00 Log In แสดงส่วนลด 4,070.00
030 924.608.19 Solid carbide slotting end mill 8.0X25X70X8 4-S Pre Order 1,391.00 Log In แสดงส่วนลด 1,391.00
030 924.608.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Extra Long TIALN-coated 8X25X70MM 1 1,545.00 Log In แสดงส่วนลด 1,545.00
030 924.604.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Extra Long TIALN-coated 4X15X50MM 3 886.00 Log In แสดงส่วนลด 886.00
030 924.610.10 Solid carbide slotting end mill 10.0X30X90X10 4-S HB Pre Order 2,215.00 Log In แสดงส่วนลด 2,215.00
030 924.616.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Extra Long TIALN-coated 16X50X110MM Pre Order 4,522.00 Log In แสดงส่วนลด 4,522.00
030 924.605.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Extra Long TIALN-coated 5X20X60MM 4 1,143.00 Log In แสดงส่วนลด 1,143.00
030 924.606.10 Solid carbide slotting end mill 6.0X20X60X6 4-S HB Pre Order 1,251.00 Log In แสดงส่วนลด 1,251.00
030 924.605.19 Solid carbide slotting end mill 5.0X20X60X6 4-S Pre Order 1,029.00 Log In แสดงส่วนลด 1,029.00
030 924.603.10 Solid carbide slotting end mill 3.0X12X50X6 4-S HB Pre Order 886.00 Log In แสดงส่วนลด 886.00
030 924.620.19 Solid carbide slotting end mill 20.0X55X110X20 4-S Pre Order 5,896.00 Log In แสดงส่วนลด 5,896.00
030 924.612.10 Solid carbide slotting end mill 12.0X30X90X12 4-S HB Pre Order 2,936.00 Log In แสดงส่วนลด 2,936.00
030 924.608.09 Solid carbide slotting end mill 8.0X25X70X8 4-S Pre Order 1,391.00 Log In แสดงส่วนลด 1,391.00
030 924.610.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Extra Long TIALN-coated 10X30X90MM 11 2,215.00 Log In แสดงส่วนลด 2,215.00
030 924.604.09 Solid carbide slotting end mill 4.0X15X50X6 4-S Pre Order 797.00 Log In แสดงส่วนลด 797.00
030 924.620.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Extra Long TIALN-coated 20X55X110MM Pre Order 6,551.00 Log In แสดงส่วนลด 6,551.00
030 924.610.19 Solid carbide slotting end mill 10.0X30X90X10 4-S Pre Order 1,993.00 Log In แสดงส่วนลด 1,993.00
030 924.616.09 Solid carbide slotting end mill 16.0X50X110X16 4-S Pre Order 4,070.00 Log In แสดงส่วนลด 4,070.00