เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์  HPC 3 ฟัน รุ่นยาว

30 925

Solid carbide HPC millls - 3 flutes Long

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ HPC 3 ฟัน รุ่นยาว

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่