เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์  6-8 ฟัน รุ่นยาวพิเศษ

30 927

Solid carbide end millls, 6-8 flutes Extra long

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ 6-8 ฟัน รุ่นยาวพิเศษ

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่