เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์  4 ฟัน รุ่นยาว

30 928

Solid carbide end millls - 4 flutes Long

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ 4 ฟัน รุ่นยาว

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 928.004.00 Carbide End Mill 4 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 4X18X57MM Pre Order 850.00 Log In แสดงส่วนลด 850.00
030 928.008.00 Carbide End Mill 4 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 8X30X63MM Pre Order 1,499.00 Log In แสดงส่วนลด 1,499.00
030 928.003.00 Carbide End Mill 4 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 3X14X57MM Pre Order 850.00 Log In แสดงส่วนลด 850.00
030 928.002.00 Carbide End Mill 4 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 2X8X57MM Pre Order 850.00 Log In แสดงส่วนลด 850.00
030 928.006.00 Carbide End Mill 4 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 6X22X57MM Pre Order 1,200.00 Log In แสดงส่วนลด 1,200.00
030 928.005.00 Carbide End Mill 4 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 5X20X57MM Pre Order 1,097.00 Log In แสดงส่วนลด 1,097.00
030 928.120.00 Carbide End Mill 4 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 12X34X83MM Pre Order 2,899.00 Log In แสดงส่วนลด 2,899.00
030 928.100.00 Carbide End Mill 4 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 10X33X72MM Pre Order 2,199.00 Log In แสดงส่วนลด 2,199.00
030 928.160.00 Carbide End Mill 4 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 16X38X92MM Pre Order 4,455.00 Log In แสดงส่วนลด 4,455.00
030 928.200.00 Carbide End Mill 4 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 20X47X104MM Pre Order 6,422.00 Log In แสดงส่วนลด 6,422.00