ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 4 ฟัน ยาวพิเศษ

30 934.1

Solid carbide end mill - 4flute Extra Long

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 4 ฟัน ยาวพิเศษ

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่