เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ Alu-cutter 2 ฟัน รุ่นสั้น

30 940.2

Solid carbide Alu-cutter - 2 flutes Short

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ Alu-cutter 2 ฟัน รุ่นสั้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่