เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์  Alu-cutter 2 ฟัน รุ่นยาว

30 941.1

Solid carbide Alu-cutter - 2 flutes Long

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ Alu-cutter 2 ฟัน รุ่นยาว

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 941.102.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 2X8X57MM Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 941.103.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 3X8X57MM Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 941.104.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 4X11X57MM Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 941.105.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 5X13X57MM Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 941.106.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 6X13X57MM Pre Order 1,401.00 Log In แสดงส่วนลด 1,401.00
030 941.102.10 Solid c.Alu-cutter 2.0X6.0X8X57X0.05X16X1 9X2 Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 941.103.10 Solid carbide Alu-cutter 3.0X6.0X8X57X0 1X18X2 9X2 Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 941.108.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 8X19X63MM Pre Order 2,101.00 Log In แสดงส่วนลด 2,101.00
030 941.104.10 Solid c.Alu-cutter 4.0X6.0X11X57X0 1X18X3 9X2 Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 941.105.10 Solid c.Alu-cutter 5.0X6.0X13X57X0 1X20X4 9X2 Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 941.110.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 10X22X72MM Pre Order 2,760.00 Log In แสดงส่วนลด 2,760.00
030 941.106.10 Solid c.Alu-cutter 6.0X6.0X13X57X0 1X20X5 9X2 Pre Order 1,401.00 Log In แสดงส่วนลด 1,401.00
030 941.108.10 Solid c.Alu-cutter 8.0X8.0X19X63X0 1X26X7 7X2 Pre Order 2,101.00 Log In แสดงส่วนลด 2,101.00
030 941.112.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 12X26X83MM Pre Order 3,775.00 Log In แสดงส่วนลด 3,775.00
030 941.114.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 14X26X83MM Pre Order 4,110.00 Log In แสดงส่วนลด 4,110.00
030 941.112.10 Solid c.Alu-cutter 12.0X12.0X26X83X0 1X36X11 7X2 Pre Order 3,775.00 Log In แสดงส่วนลด 3,775.00
030 941.110.10 Solid c.Alu-cutter 10.0X10.0X22X72X0 1X29X9 7X2 Pre Order 2,760.00 Log In แสดงส่วนลด 2,760.00
030 941.120.10 Solid c.Alu-cutter 20.0X20.0X38X104X0 1X52X19 5X2 Pre Order 8,204.00 Log In แสดงส่วนลด 8,204.00
030 941.118.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 18X32X92MM Pre Order 6,424.00 Log In แสดงส่วนลด 6,424.00
030 941.120.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 20X38X104MM Pre Order 8,204.00 Log In แสดงส่วนลด 8,204.00
030 941.116.10 Solid c.Alu-cutter 16.0X16.0X32X92X0 1X42X15 7X2 Pre Order 4,970.00 Log In แสดงส่วนลด 4,970.00
030 941.114.10 Solid c.Alu-cutter 14.0X14.0X26X83X0 1X36X13 7X2 Pre Order 4,110.00 Log In แสดงส่วนลด 4,110.00
030 941.116.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 45Deg. Long ZRN-coated 16X32X92MM Pre Order 4,970.00 Log In แสดงส่วนลด 4,970.00
030 941.118.10 Solid c.Alu-cutter 18.0X18.0X32X92X0 1X42X17 5X2 Pre Order 6,424.00 Log In แสดงส่วนลด 6,424.00