เอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล 2 ฟัน

30 942.1

Solid carbide ball nose end mills - 2 flutes

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล 2 ฟัน

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 942.103.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 3X5X50MM 9 834.00 Log In แสดงส่วนลด 834.00
030 942.110.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 10X10X60MM Pre Order 1,736.00 Log In แสดงส่วนลด 1,736.00
030 942.101.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 1X3X50MM Pre Order 834.00 Log In แสดงส่วนลด 834.00
030 942.104.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 4X6X50MM Pre Order 834.00 Log In แสดงส่วนลด 834.00
030 942.106.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 6X7X51MM 9 979.00 Log In แสดงส่วนลด 979.00