เอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล 2 ฟัน รุ่นยาว

30 942.2

Solid carbide ball nose end mills - 2 flutes

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล 2 ฟัน รุ่นยาว

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 942.206.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 6X10X57MM Pre Order 1,082.00 Log In แสดงส่วนลด 1,082.00
030 942.208.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 8X16X63MM Pre Order 1,468.00 Log In แสดงส่วนลด 1,468.00
030 942.210.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 10X19X72MM Pre Order 1,942.00 Log In แสดงส่วนลด 1,942.00