เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ Slotting 3 ฟัน รุ่นสั้นพิเศษ

30 943.2

Solid carbide slotting end mill - 3 flutes Extra Short

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ Slotting 3 ฟัน รุ่นสั้นพิเศษ

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่