เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์  Alu-cutter 3 ฟัน รุ่นยาว

30 945

Solid carbide Alu-cutter - 3 flutes Long

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ Alu-cutter 3 ฟัน รุ่นยาว

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 945.030.19 Solid carbide Alu-cutter 3.0 X6.0X12X38X3 HB ZrN Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.030.00 Carbide Alu-cutter 3 Flutes 45Deg. Long Uncoated 3X12X38MM Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.040.11 Solid c.Alu-cutter 4.0X6.0X15X54X18X3.8X3 HA ZrN Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.050.10 Solid c.Alu-cutter 5.0X6.0X15X54X18X4.8X3 HB blank Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.080.11 Solid c.Alu-cutter 8.0X8.0X22X63X28X7.8X3 HA ZrN Pre Order 2,096.00 Log In แสดงส่วนลด 2,096.00
030 945.060.19 Solid c.Alu-cutter 6.0X6.0X16X57X21X5.8X3 HB ZrN Pre Order 1,401.00 Log In แสดงส่วนลด 1,401.00
030 945.040.19 Solid c.Alu-cutter 4.0X6.0X15X54X18X3.8X3 HB ZrN Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.060.00 Carbide Alu-cutter 3 Flutes 45Deg. Long Uncoated 6X16X57MM Pre Order 1,401.00 Log In แสดงส่วนลด 1,401.00
030 945.040.00 Carbide Alu-cutter 3 Flutes 45Deg. Long Uncoated 4X12X54MM Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.100.10 Solid c.Alu-cutter10.0X10.0X25X72X33X9.7X3 HBblank Pre Order 2,760.00 Log In แสดงส่วนลด 2,760.00
030 945.120.19 Solid c.Alu-cutter12.0X12.0X28X83X39X11.7X3 HBZrN Pre Order 3,775.00 Log In แสดงส่วนลด 3,775.00
030 945.030.10 Solid c.Alu-cutter 3.0 X6.0X12X38X3 HB blank Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.200.10 Solidc.Alu-cutter20.0X20.0X40X104X54X19.7X3HBblank Pre Order 8,204.00 Log In แสดงส่วนลด 8,204.00
030 945.050.11 Solid c.Alu-cutter 5.0X6.0X15X54X18X4.8X3 HA ZrN Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.160.11 Solid c.Alu-cutter16.0X16.0X35X93X45X15.7X3 HAZrN Pre Order 4,970.00 Log In แสดงส่วนลด 4,970.00
030 945.120.00 Carbide Alu-cutter 3 Flutes 45Deg. Long Uncoated 12X28X84MM Pre Order 3,775.00 Log In แสดงส่วนลด 3,775.00
030 945.080.19 Solid c.Alu-cutter 8.0X8.0X22X63X28X7.8X3 HB ZrN Pre Order 2,096.00 Log In แสดงส่วนลด 2,096.00
030 945.100.11 Solid c.Alu-cutter 10.0X10.0X25X72X33X9.7X3 HA ZrN Pre Order 2,760.00 Log In แสดงส่วนลด 2,760.00
030 945.060.10 Solid c.Alu-cutter 6.0X6.0X16X57X21X5.8X3 HB blank Pre Order 1,401.00 Log In แสดงส่วนลด 1,401.00
030 945.040.10 Solid c.Alu-cutter 4.0X6.0X15X54X18X3.8X3 HB blank Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.080.00 Carbide Alu-cutter 3 Flutes 45Deg. Long Uncoated 8X22X64MM Pre Order 2,096.00 Log In แสดงส่วนลด 2,096.00
030 945.050.00 Carbide Alu-cutter 3 Flutes 45Deg. Long Uncoated 5X15X54MM Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.160.00 Carbide Alu-cutter 3 Flutes 45Deg. Long Uncoated 16X35X93MM Pre Order 4,970.00 Log In แสดงส่วนลด 4,970.00
030 945.200.11 Solid c.Alu-cutter20.0X20.0X40X104X54X19.7X3 HAZrN Pre Order 8,204.00 Log In แสดงส่วนลด 8,204.00
030 945.030.11 Solid carbide Alu-cutter 3.0 X6.0X12X38X3 HA ZrN Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.120.10 Solid c.Alu-cutter12.0X12.0X28X84X39X11.7X3HBblank Pre Order 3,775.00 Log In แสดงส่วนลด 3,775.00
030 945.050.19 Solid c.Alu-cutter 5.0X6.0X15X54X18X4.8X3 HB ZrN Pre Order 1,257.00 Log In แสดงส่วนลด 1,257.00
030 945.160.19 Solid c.Alu-cutter16.0X16.0X35X93X45X15.7X3 HBZrN Pre Order 4,970.00 Log In แสดงส่วนลด 4,970.00
030 945.080.10 Solid c.Alu-cutter 8.0X8.0X22X63X28X7.8X3 HB blank Pre Order 2,096.00 Log In แสดงส่วนลด 2,096.00
030 945.060.11 Solid c.Alu-cutter 6.0X6.0X16X57X21X5.8X3 HA ZrN Pre Order 1,401.00 Log In แสดงส่วนลด 1,401.00
030 945.100.19 Solid c.Alu-cutter 10.0X10.0X25X72X33X9.7X3 HB ZrN Pre Order 2,760.00 Log In แสดงส่วนลด 2,760.00
030 945.100.00 Carbide Alu-cutter 3 Flutes 45Deg. Long Uncoated 10X25X73MM Pre Order 2,760.00 Log In แสดงส่วนลด 2,760.00
030 945.250.19 Solid c.Alu-cutter25.0X25.0X45X121X65X23.0X3 HBZrN Pre Order 13,534.00 Log In แสดงส่วนลด 13,534.00
030 945.200.19 Solid c.Alu-cutter20.0X20.0X40X104X54X19.7X3 HBZrN Pre Order 8,204.00 Log In แสดงส่วนลด 8,204.00
030 945.160.10 Solid c.Alu-cutter16.0X16.0X35X93X45X15.7X3HBblank Pre Order 4,970.00 Log In แสดงส่วนลด 4,970.00
030 945.250.00 Carbide Alu-cutter 3 Flutes 45Deg. Long Uncoated 25X45X121MM Pre Order 13,534.00 Log In แสดงส่วนลด 13,534.00
030 945.120.11 Solid c.Alu-cutter12.0X12.0X28X83X39X11.7X3 HAZrN Pre Order 3,775.00 Log In แสดงส่วนลด 3,775.00
030 945.200.00 Carbide Alu-cutter 3 Flutes 45Deg. Long Uncoated 20X40X104MM Pre Order 8,204.00 Log In แสดงส่วนลด 8,204.00
030 945.250.10 Solidc.Alu-cutter25.0X25.0X45X121X65X23.0X3HBblank Pre Order 13,534.00 Log In แสดงส่วนลด 13,534.00
030 945.250.11 Solid c.Alu-cutter25.0X25.0X45X121X65X23.0X3 HAZrN Pre Order 13,534.00 Log In แสดงส่วนลด 13,534.00