เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ 3-4 ฟัน กัดหยาบ

30 953.1

Solid carbide roughing end mills, 3-4 flutes

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ 3-4 ฟัน กัดหยาบ

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 953.103.10 Solid carbide roughing mill 3.0X6X57X6 3-S DIN 6535 HB Pre Order 1,082.00 Log In แสดงส่วนลด 1,082.00
030 953.103.00 Carbide Roughing End Mill 3-4 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 3X6X57MM Pre Order 1,082.00 Log In แสดงส่วนลด 1,082.00
030 953.104.10 Solid carbide roughing mill 4.0X8X57X6 3-S DIN 6535 HB Pre Order 1,082.00 Log In แสดงส่วนลด 1,082.00
030 953.106.10 Solid carbide roughing mill 6.0X16X57X6 3-S DIN 6535 HB Pre Order 1,185.00 Log In แสดงส่วนลด 1,185.00
030 953.105.00 Carbide Roughing End Mill 3-4 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 5X10X57MM Pre Order 1,082.00 Log In แสดงส่วนลด 1,082.00
030 953.104.00 Carbide Roughing End Mill 3-4 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 4X8X57MM Pre Order 1,082.00 Log In แสดงส่วนลด 1,082.00
030 953.105.10 Solid carbide roughing mill 5.0X10X57X6 3-S DIN 6535 HB Pre Order 1,082.00 Log In แสดงส่วนลด 1,082.00
030 953.106.00 Carbide Roughing End Mill 3-4 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 6X16X57MM Pre Order 1,185.00 Log In แสดงส่วนลด 1,185.00
030 953.108.10 Solid carbide roughing mill 8.0X16X63X8 3-S DIN 6535 HB Pre Order 1,571.00 Log In แสดงส่วนลด 1,571.00
030 953.112.10 Solid carbide roughing mill 12.0X26X83X12 4-S DIN 6535 HB Pre Order 3,245.00 Log In แสดงส่วนลด 3,245.00
030 953.110.00 Carbide Roughing End Mill 3-4 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 10X22X72MM Pre Order 2,204.00 Log In แสดงส่วนลด 2,204.00
030 953.110.10 Solid carbide roughing mill 10.0X22X72X10 4-S DIN 6535 HB Pre Order 2,204.00 Log In แสดงส่วนลด 2,204.00
030 953.112.00 Carbide Roughing End Mill 3-4 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 12X26X83MM Pre Order 3,245.00 Log In แสดงส่วนลด 3,245.00
030 953.116.10 Solid carbide roughing mill 16.0X32X92X16 4-S DIN 6535 HB Pre Order 4,475.00 Log In แสดงส่วนลด 4,475.00
030 953.116.00 Carbide Roughing End Mill 3-4 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 16X32X92MM Pre Order 4,475.00 Log In แสดงส่วนลด 4,475.00
030 953.120.10 Solid carbide roughing mill 20.0X38X104X20 4-S DIN 6535 HB Pre Order 7,509.00 Log In แสดงส่วนลด 7,509.00
030 953.120.00 Carbide Roughing End Mill 3-4 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 20X38X104MM Pre Order 7,509.00 Log In แสดงส่วนลด 7,509.00
030 953.108.00 Carbide Roughing End Mill 3-4 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 8X16X63MM Pre Order 1,571.00 Log In แสดงส่วนลด 1,571.00