เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ 3-6 ฟัน รุ่นยาว

30 953.2

Solid carbide roughing end mills, Typ HR 3-6 flutes, long

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ 3-6 ฟัน รุ่นยาว

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 953.204.10 Solid carbide roughing mill 4.0X11X57X6 3-S DIN 6535 HB Pre Order 1,133.00 Log In แสดงส่วนลด 1,133.00
030 953.206.10 Solid carbide roughing mill 6.0X16X57X6 4-S DIN 6535 HB Pre Order 1,236.00 Log In แสดงส่วนลด 1,236.00
030 953.205.10 Solid carbide roughing mill 5.0X13X57X6 4-S DIN 6535 HB Pre Order 1,133.00 Log In แสดงส่วนลด 1,133.00
030 953.204.00 Carbide Roughing End Mill Typ HR 3-6 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 4X11X57MM Pre Order 1,133.00 Log In แสดงส่วนลด 1,133.00
030 953.205.00 Carbide Roughing End Mill Typ HR 3-6 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 5X13X57MM Pre Order 1,133.00 Log In แสดงส่วนลด 1,133.00
030 953.206.00 Carbide Roughing End Mill Typ HR 3-6 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 6X16X57MM Pre Order 1,236.00 Log In แสดงส่วนลด 1,236.00
030 953.208.10 Solid carbide roughing mill 8.0X16X63X8 4-S DIN 6535 HB Pre Order 1,622.00 Log In แสดงส่วนลด 1,622.00
030 953.210.10 Solid carbide roughing mill 10.0X22X72X10 4-S DIN 6535 HB Pre Order 2,256.00 Log In แสดงส่วนลด 2,256.00
030 953.212.00 Carbide Roughing End Mill Typ HR 3-6 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 12X28X83MM Pre Order 3,296.00 Log In แสดงส่วนลด 3,296.00
030 953.220.00 Carbide Roughing End Mill Typ HR 3-6 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 20X38X104MM Pre Order 7,962.00 Log In แสดงส่วนลด 7,962.00
030 953.210.00 Carbide Roughing End Mill Typ HR 3-6 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 10X22X72MM Pre Order 2,256.00 Log In แสดงส่วนลด 2,256.00
030 953.208.00 Carbide Roughing End Mill Typ HR 3-6 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 8X16X69MM Pre Order 1,622.00 Log In แสดงส่วนลด 1,622.00
030 953.216.10 Solid carbide roughing mill 16.0X32X92X16 5-S DIN 6535 HB Pre Order 4,748.00 Log In แสดงส่วนลด 4,748.00
030 953.216.00 Carbide Roughing End Mill Typ HR 3-6 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 16X32X92MM Pre Order 4,748.00 Log In แสดงส่วนลด 4,748.00
030 953.220.10 Solid carbide roughing mill 20.0X38X104X20 6-S DIN 6535 HB Pre Order 7,962.00 Log In แสดงส่วนลด 7,962.00
030 953.212.10 Solid carbide roughing mill 12.0X28X83X12 4-S DIN 6535 HB Pre Order 3,296.00 Log In แสดงส่วนลด 3,296.00