เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ Starmax 4 ฟัน รุ่นสั้น

30 973.1

Solid carbide end mills Starmax - 4 flutes Short

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ Starmax 4 ฟัน รุ่นสั้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่