เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์  Starmax 4 ฟัน รุ่นยาว

30 973.3

Solid carbide end mills Starmax - 4 flutes Long

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ Starmax 4 ฟัน รุ่นยาว

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่