ดอกสว่านคาร์ไบด์ - 4xD - Economy-Line / รุ่นประหยัด

30 INV-504

Solid carbide drill - 4xD

ดอกสว่านคาร์ไบด์ - 4xD - Economy-Line / รุ่นประหยัด

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่