ดอกสว่านคาร์ไบด์มีรูน้ำ - 4xD - Economy-Line / รุ่นประหยัด

30 INV-604

Solid carbide drill - 4xD

ดอกสว่านคาร์ไบด์มีรูน้ำ - 4xD - Economy-Line / รุ่นประหยัด

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
030 604.035.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.5X20X62MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.030.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.0X20X62MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.031.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.1X20X62MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.038.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.8X24X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.034.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.4X20X62MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.036.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.6X20X62MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.037.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.7X20X62MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.032.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.2X20X62MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.040.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.0X24X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.041.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.1X24X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.039.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.9X24X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.033.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.3X20X62MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.043.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.3X24X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.044.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.4X24X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.045.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.5X24X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.042.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.2X24X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.049.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.9X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.052.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.2X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.046.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.6X24X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.051.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.1X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.047.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.7X24X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.050.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.0X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.048.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.8X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.053.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.3X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.055.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.5X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.054.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.4X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.056.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.6X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.058.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.8X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.062.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.2X34X79MM Pre Order 2,905.00 Log In แสดงส่วนลด 2,905.00
030 604.063.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.3X34X79MM Pre Order 2,905.00 Log In แสดงส่วนลด 2,905.00
030 604.065.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.5X34X79MM Pre Order 2,905.00 Log In แสดงส่วนลด 2,905.00
030 604.057.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.7X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.059.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.9X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.064.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.4X34X79MM Pre Order 2,905.00 Log In แสดงส่วนลด 2,905.00
030 604.060.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.0X28X66MM Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.061.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.1X34X79MM Pre Order 2,905.00 Log In แสดงส่วนลด 2,905.00
030 604.066.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.6X34X79MM Pre Order 2,905.00 Log In แสดงส่วนลด 2,905.00
030 604.068.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.8X34X79MM Pre Order 2,905.00 Log In แสดงส่วนลด 2,905.00
030 604.072.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.2X41X79MM Pre Order 3,389.00 Log In แสดงส่วนลด 3,389.00
030 604.076.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.6X41X79MM Pre Order 3,389.00 Log In แสดงส่วนลด 3,389.00
030 604.080.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.0X41X79MM Pre Order 3,389.00 Log In แสดงส่วนลด 3,389.00
030 604.082.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.2X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.074.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.4X41X79MM Pre Order 3,389.00 Log In แสดงส่วนลด 3,389.00
030 604.070.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.0X34X79MM Pre Order 2,905.00 Log In แสดงส่วนลด 2,905.00
030 604.088.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.8X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.078.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.8X41X79MM Pre Order 3,389.00 Log In แสดงส่วนลด 3,389.00
030 604.084.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.4X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.067.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.7X34X79MM Pre Order 2,905.00 Log In แสดงส่วนลด 2,905.00
030 604.069.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.9X34X79MM Pre Order 2,905.00 Log In แสดงส่วนลด 2,905.00
030 604.086.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.6X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.089.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.9X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.081.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.1X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.077.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.7X41X79MM Pre Order 3,389.00 Log In แสดงส่วนลด 3,389.00
030 604.073.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.3X41X79MM Pre Order 3,389.00 Log In แสดงส่วนลด 3,389.00
030 604.075.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.5X41X79MM Pre Order 3,389.00 Log In แสดงส่วนลด 3,389.00
030 604.092.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.2X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.083.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.3X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.079.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.9X41X79MM Pre Order 3,389.00 Log In แสดงส่วนลด 3,389.00
030 604.085.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.5X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.091.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.1X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.094.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.4X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.071.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.1X41X79MM Pre Order 3,389.00 Log In แสดงส่วนลด 3,389.00
030 604.096.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.6X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.090.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.0X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.100.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.0X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.087.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.7X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.098.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.8X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.104.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.4X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.093.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.3X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.111.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.1X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.102.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.2X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.097.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.7X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.110.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.0X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.113.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.3X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.115.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.5X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.108.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.8X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.099.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.9X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.101.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.1X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.095.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.5X47X89MM Pre Order 3,986.00 Log In แสดงส่วนลด 3,986.00
030 604.106.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.6X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.103.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.3X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.105.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.5X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.117.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.7X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.122.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.2X60X107MM Pre Order 5,521.00 Log In แสดงส่วนลด 5,521.00
030 604.112.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.2X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.119.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.9X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.109.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.9X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.130.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 13.0X60X107MM Pre Order 5,521.00 Log In แสดงส่วนลด 5,521.00
030 604.107.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.7X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.138.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 13.8X60X107MM Pre Order 5,521.00 Log In แสดงส่วนลด 5,521.00
030 604.114.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.4X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.125.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.5X60X107MM Pre Order 5,521.00 Log In แสดงส่วนลด 5,521.00
030 604.116.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.6X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.142.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 14.2X65X115MM Pre Order 6,561.00 Log In แสดงส่วนลด 6,561.00
030 604.148.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 14.8X65X115MM Pre Order 6,561.00 Log In แสดงส่วนลด 6,561.00
030 604.118.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.8X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.123.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.3X60X107MM Pre Order 5,521.00 Log In แสดงส่วนลด 5,521.00
030 604.135.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 13.5X60X107MM Pre Order 5,521.00 Log In แสดงส่วนลด 5,521.00
030 604.151.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 15.1X65X115MM Pre Order 6,561.00 Log In แสดงส่วนลด 6,561.00
030 604.160.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 16.0X65X115MM Pre Order 6,561.00 Log In แสดงส่วนลด 6,561.00
030 604.168.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 16.8X73X123MM Pre Order 8,127.00 Log In แสดงส่วนลด 8,127.00
030 604.128.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.8X60X107MM Pre Order 5,521.00 Log In แสดงส่วนลด 5,521.00
030 604.173.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 17.3X73X123MM Pre Order 8,127.00 Log In แสดงส่วนลด 8,127.00
030 604.120.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.0X55X102MM Pre Order 5,016.00 Log In แสดงส่วนลด 5,016.00
030 604.155.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 15.5X65X115MM Pre Order 6,561.00 Log In แสดงส่วนลด 6,561.00
030 604.140.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 14.0X60X107MM Pre Order 5,521.00 Log In แสดงส่วนลด 5,521.00
030 604.145.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 14.5X65X115MM Pre Order 6,561.00 Log In แสดงส่วนลด 6,561.00
030 604.150.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 15.0X65X115MM Pre Order 6,561.00 Log In แสดงส่วนลด 6,561.00
030 604.177.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 17.7X73X123MM Pre Order 8,127.00 Log In แสดงส่วนลด 8,127.00
030 604.190.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 19.0X79X131MM Pre Order 10,104.00 Log In แสดงส่วนลด 10,104.00
030 604.152.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 15.2X65X115MM Pre Order 6,561.00 Log In แสดงส่วนลด 6,561.00
030 604.165.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 16.5X73X123MM Pre Order 8,127.00 Log In แสดงส่วนลด 8,127.00
030 604.195.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 19.5X79X131MM Pre Order 10,104.00 Log In แสดงส่วนลด 10,104.00
030 604.158.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 15.8X65X115MM Pre Order 6,561.00 Log In แสดงส่วนลด 6,561.00
030 604.175.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 17.5X73X123MM Pre Order 8,127.00 Log In แสดงส่วนลด 8,127.00
030 604.170.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 17.0X73X123MM Pre Order 8,127.00 Log In แสดงส่วนลด 8,127.00
030 604.465.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.178.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 17.8X73X123MM Pre Order 8,127.00 Log In แสดงส่วนลด 8,127.00
030 604.193.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 19.3X79X131MM Pre Order 10,104.00 Log In แสดงส่วนลด 10,104.00
030 604.198.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 19.8X79X131MM Pre Order 10,104.00 Log In แสดงส่วนลด 10,104.00
030 604.555.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00
030 604.180.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 18.0X73X123MM Pre Order 8,127.00 Log In แสดงส่วนลด 8,127.00
030 604.200.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 20.0X79X131MM Pre Order 10,104.00 Log In แสดงส่วนลด 10,104.00
030 604.185.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated 18.5X79X131MM Pre Order 10,104.00 Log In แสดงส่วนลด 10,104.00
030 604.325.00 Carbide Drill with Coolant Hole 4xD 140Deg. TIALN-coated Pre Order 2,235.00 Log In แสดงส่วนลด 2,235.00