DIGITAL HEIGHT GAUGE รุ่น 1151 ความละเอียดในการอ่าน 0.01 มม/0.001 นิ้ว - ปากขีดทำจากคาร์ไบด์

44 1151

DIGITAL HEIGHT GAUGE รุ่น 1151

DIGITAL HEIGHT GAUGE รุ่น 1151 ความละเอียดในการอ่าน 0.01 มม/0.001 นิ้ว - ปากขีดทำจากคาร์ไบด์

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่