เครื่องวัดความสูงเวอร์เนีย 0-150mm/0-6"(0.02mm/0.001")

44 1250

VERNIER HEIGHT GAUGE

เครื่องวัดความสูงเวอร์เนีย 0-150mm/0-6"(0.02mm/0.001")

Unit: ชิ้น

In Stock: 3 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
044 1250-300 VERNIER HEIGHT GAUGE 0-300mm/0-12"(0.02mm/0.001") 1 5,543.00 Log In แสดงส่วนลด 5,543.00
044 1250-600 VERNIER HEIGHT GAUGE 0-600mm/0-24"(0.02mm/0.001") 1 8,941.00 Log In แสดงส่วนลด 8,941.00
VERNIER HEIGHT GAUGE