เครื่องวัดความสูงเวอร์เนีย 0-150mm/0-6"(0.02mm/0.001")

44 1253

VERNIER HEIGHT GAUGE

เครื่องวัดความสูงเวอร์เนีย 0-150mm/0-6"(0.02mm/0.001")

Unit: ชิ้น

In Stock: 3 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
044 1253-200 VERNIER HEIGHT GAUGE 0-200mm/0-8" (0.02mm/0.001") 1 4,943.00 Log In แสดงส่วนลด 4,943.00
044 1253-150 VERNIER HEIGHT GAUGE 0-150mm/0-6"(0.02mm/0.001") 1 3,328.00 Log In แสดงส่วนลด 3,328.00
VERNIER HEIGHT GAUGE