เกจวัดความสูงหน้าปัด 0-300mm/0.01mm

44 1520

DIAL HEIGHT GAGE รุ่น 1520

เกจวัดความสูงหน้าปัด 0-300mm/0.01mm

In Stock: 0 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่