แม่เหล็กถาวรแบบห่าง

SAV 243.11

Permanent Magnetic Chuck

แม่เหล็กถาวรแบบห่าง

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
007 SAV243.11-600300 PERMANENT MAGNETIC 600X300 MM Pre Order 160,600.00 Log In แสดงส่วนลด 160,600.00
007 SAV243.11-400200 PERMANENT MAGNETIC 400X200 MM 1 77,000.00 Log In แสดงส่วนลด 77,000.00
007 SAV243.11-500200 PERMANENT MAGNETIC 500X200 MM Pre Order 91,300.00 Log In แสดงส่วนลด 91,300.00
007 SAV243.11-300150 PERMANENT MAGNETIC 300X150 MM 1 55,880.00 Log In แสดงส่วนลด 55,880.00
007 SAV243.11-350150 PERMANENT MAGNETIC 350X150 MM 2 60,500.00 Log In แสดงส่วนลด 60,500.00