แม่เหล็กไฟฟ้าแบบขั้วถี่

SAV 243.40

Electro Magnetic Chuck

แม่เหล็กไฟฟ้าแบบขั้วถี่

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
007 SAV243.40-450150 ELECTRO MAGNETIC 450x150-110VDC 1 74,800.00 Log In แสดงส่วนลด 74,800.00
007 SAV243.40-350150 ELECTRO MAGNETIC 350x150-110VDC 1 74,800.00 Log In แสดงส่วนลด 74,800.00
007 SAV243.40-500200 ELECTRO MAGNETIC 500X200-110VDC 1 93,808.00 Log In แสดงส่วนลด 93,808.00