แม่เหล็กไฟฟ้าแบบขั้วห่าง

SAV 243.42

Electro Magnetic Chuck

แม่เหล็กไฟฟ้าแบบขั้วห่าง

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
007 SAV243.42-400150 ELECTRO MAGNETIC 400x150-110VDC 2 66,000.00 Log In แสดงส่วนลด 66,000.00
007 SAV243.42-500250 ELECTRO MAGNETIC 500X250-110VDC 1 81,246.00 Log In แสดงส่วนลด 81,246.00
007 SAV243.42-600300 ELECTRO MAGNETIC 600X300-110VDC 1 127,908.00 Log In แสดงส่วนลด 127,908.00
007 SAV243.42-500200 ELECTRO MAGNETIC 500x200-110VDC 2 111,491.00 Log In แสดงส่วนลด 111,491.00
007 SAV243.42-300150 ELECTRO MAGNETIC 300X150-P13-110V Pre Order 63,140.00 Log In แสดงส่วนลด 63,140.00