แม่เหล็กถาวรเเบบกลม

SAV 244.02

Permanet Magnetic Circular Chuck

แม่เหล็กถาวรเเบบกลม

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
007 SAV244.02-200 PERMANENT MAGNETIC CIRCULAR DIM. 200 MM Pre Order 60,500.00 Log In แสดงส่วนลด 60,500.00
007 SAV244.02-100 PERMANENT MAGNETIC CIRCULAR DIM.100 MM Pre Order 30,250.00 Log In แสดงส่วนลด 30,250.00
007 SAV244.02-250 PERMANENT MAGNETIC CIRCULAR DIM. 250 MM Pre Order 77,000.00 Log In แสดงส่วนลด 77,000.00
007 SAV244.02-160 PERMANENT MAGNETIC CIRCULAR DIM.160 MM Pre Order 45,100.00 Log In แสดงส่วนลด 45,100.00