แม่เหล็กถาวรแบบขั้วถี่

SAV243.01

Permanent Magnetic Chuck

แม่เหล็กถาวรแบบขั้วถี่

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
007 SAV243.01-400200 PERMANENT MAGNETIC 400X200 MM 2 66,000.00 Log In แสดงส่วนลด 66,000.00
007 SAV243.01-450150 PERMANENT MAGNETIC 450X150 MM Pre Order 57,574.00 Log In แสดงส่วนลด 57,574.00
007 SAV243.01-350150 PERMANENT MAGNETIC 350X150 MM Pre Order 44,550.00 Log In แสดงส่วนลด 44,550.00
007 SAV243.01-255130 PERMANENT MAGNETIC 255x130 MM Pre Order 30,800.00 Log In แสดงส่วนลด 30,800.00
007 SAV243.01-300150 PERMANENT MAGNETIC 300x150 MM Pre Order 39,600.00 Log In แสดงส่วนลด 39,600.00
007 SAV243.01-175100 PERMANENT MAGNETIC 175x100 MM 1 23,100.00 Log In แสดงส่วนลด 23,100.00
007 SAV243.01-600300 PERMANENT MAGNETIC 600x300 MM Pre Order 121,000.00 Log In แสดงส่วนลด 121,000.00
007 SAV243.01-500200 PERMANENT MAGNETIC 500x200 MM 1 83,600.00 Log In แสดงส่วนลด 83,600.00
007 SAV243.01-14070 PERMANENT MAGNETIC 140x70 MM Pre Order 17,050.00 Log In แสดงส่วนลด 17,050.00