สปริงและยูรีเทรน VECTRO / UT

สปริงแม่พิมพ์ สาหรับแม่พิมพ์ปั้ม และฉีด รับงานได้ทั้ง เบาและหนัก แบ่งสีตามแรงกด สปริงแดง สปริงฟ้า สปริงเหลือง สปริงเขียว

Shotcut