ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ DAYTON

อุปกรณ์สำหรับงานอัตโนมัติ เซนเซอร์ พร๊อกซิมิตี้สวิทช์ คาปาซิทีฟ โฟโต้เซนเซอร์ ไทม์เมอร์ ตัวนับเวลา

Shotcut