บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีรูเกลียว INT พั้นช์บอลล็อค
บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีรูเกลียว INT พั้นช์บอลล็อค

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีรูเกลียว INTP116
บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีรูเกลียว INTP116
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) V (Shank) (mm) H (Shank) (mm) P (Tip dimension) (mm) W (Tip dimension) (mm)
HJMSB06-06 SKD11 B 8 06 06 03.00 ~ 06.00 02.00 ~ 06.00
HJMSB08-06 SKD11 B 8 08 06 03.00 ~ 08.00 02.00 ~ 06.00
HJMSB08-08 SKD11 B 8 08 08 03.00 ~ 08.00 02.50 ~ 08.00
HJMSB10-06 SKD11 B 8 10 06 04.00 ~ 10.00 02.00 ~ 06.00
HJMSB10-08 SKD11 B 8 10 08 04.00 ~ 10.00 02.50 ~ 08.00
HJMSB10-10 SKD11 B 13 10 10 04.00 ~ 10.00 03.00 ~ 10.00
HJMSB13-06 SKD11 B 8 13 06 05.00 ~ 13.00 02.00 ~ 06.00
HJMSB13-08 SKD11 B 8 13 08 05.00 ~ 13.00 02.50 ~ 08.00
HJMSB13-10 SKD11 B 13 13 10 05.00 ~ 13.00 03.00 ~ 10.00
HJMSB13-13 SKD11 B 13 13 13 05.00 ~ 13.00 04.00 ~ 13.00
HJMSB16-06 SKD11 B 8 16 06 07.00 ~ 16.00 02.00 ~ 06.00
HJMSB16-08 SKD11 B 8 16 08 07.00 ~ 16.00 02.50 ~ 08.00
HJMSB16-10 SKD11 B 13 16 10 07.00 ~ 16.00 03.00 ~ 10.00
HJMSB16-13 SKD11 B 13 16 13 07.00 ~ 16.00 04.00 ~ 13.00
HJMSB16-16 SKD11 B 19 16 16 07.00 ~ 16.00 05.00 ~ 16.00
HJMSB20-06 SKD11 B 8 20 06 08.00 ~ 20.00 02.00 ~ 06.00
HJMSB20-08 SKD11 B 8 20 08 08.00 ~ 20.00 02.50 ~ 08.00
HJMSB20-10 SKD11 B 13 20 10 08.00 ~ 20.00 03.00 ~ 10.00
HJMSB20-13 SKD11 B 13 20 13 08.00 ~ 20.00 04.00 ~ 13.00
HJMSB20-16 SKD11 B 19 20 16 08.00 ~ 20.00 05.00 ~ 16.00
HJMSB20-20 SKD11 B 19 20 20 08.00 ~ 20.00 06.00 ~ 20.00
HJMSB22-06 SKD11 B 8 22 06 09.00 ~ 22.00 02.00 ~ 06.00
HJMSB22-08 SKD11 B 8 22 08 09.00 ~ 22.00 02.50 ~ 08.00
HJMSB22-10 SKD11 B 13 22 10 09.00 ~ 22.00 03.00 ~ 10.00
HJMSB22-13 SKD11 B 13 22 13 09.00 ~ 22.00 04.00 ~ 13.00
HJMSB22-16 SKD11 B 19 22 16 09.00 ~ 22.00 05.00 ~ 16.00
HJMSB22-20 SKD11 B 19 22 20 09.00 ~ 22.00 06.00 ~ 20.00
HJMSB22-22 SKD11 B 19 22 22 09.00 ~ 22.00 06.00 ~ 22.00
HJMSB25-06 SKD11 B 8 25 06 10.00 ~ 25.00 02.00 ~ 06.00
HJMSB25-08 SKD11 B 8 25 08 10.00 ~ 25.00 02.50 ~ 08.00
HJMSB25-10 SKD11 B 13 25 10 10.00 ~ 25.00 03.00 ~ 10.00
HJMSB25-13 SKD11 B 13 25 13 10.00 ~ 25.00 04.00 ~ 13.00
HJMSB25-16 SKD11 B 19 25 16 10.00 ~ 25.00 05.00 ~ 16.00
HJMSB25-20 SKD11 B 19 25 20 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 20.00
HJMSB25-22 SKD11 B 19 25 22 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 22.00
HJMSB25-25 SKD11 B 19 25 25 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 25.00
HJMSB28-06 SKD11 B 8 28 06 12.00 ~ 28.00 02.00 ~ 06.00
HJMSB28-08 SKD11 B 8 28 08 12.00 ~ 28.00 02.50 ~ 08.00
HJMSB28-10 SKD11 B 13 28 10 12.00 ~ 28.00 03.00 ~ 10.00
HJMSB28-13 SKD11 B 13 28 13 12.00 ~ 28.00 04.00 ~ 13.00
HJMSB28-16 SKD11 B 19 28 16 12.00 ~ 28.00 05.00 ~ 16.00
HJMSB28-20 SKD11 B 19 28 20 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 20.00
HJMSB28-22 SKD11 B 19 28 22 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 22.00
HJMSB28-25 SKD11 B 19 28 25 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 25.00
HJMSB30-06 SKD11 B 8 30 06 12.00 ~ 30.00 02.00 ~ 06.00
HJMSB30-08 SKD11 B 8 30 08 12.00 ~ 30.00 02.50 ~ 08.00
HJMSB30-10 SKD11 B 13 30 10 12.00 ~ 30.00 03.00 ~ 10.00
HJMSB30-13 SKD11 B 13 30 13 12.00 ~ 30.00 04.00 ~ 13.00
HJMSB30-16 SKD11 B 19 30 16 12.00 ~ 30.00 05.00 ~ 16.00
HJMSB30-20 SKD11 B 19 30 20 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 20.00
HJMSB30-22 SKD11 B 19 30 22 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 22.00
HJMSB30-25 SKD11 B 19 30 25 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 25.00
HSJMSB06-06 SKH51 B 8 06 06 03.00 ~ 06.00 02.00 ~ 06.00
HSJMSB08-06 SKH51 B 8 08 06 03.00 ~ 08.00 02.00 ~ 06.00
HSJMSB08-08 SKH51 B 8 08 08 03.00 ~ 08.00 02.50 ~ 08.00
HSJMSB10-06 SKH51 B 8 10 06 04.00 ~ 10.00 02.00 ~ 06.00
HSJMSB10-08 SKH51 B 8 10 08 04.00 ~ 10.00 02.50 ~ 08.00
HSJMSB10-10 SKH51 B 13 10 10 04.00 ~ 10.00 03.00 ~ 10.00
HSJMSB13-06 SKH51 B 8 13 06 05.00 ~ 13.00 02.00 ~ 06.00
HSJMSB13-08 SKH51 B 8 13 08 05.00 ~ 13.00 02.50 ~ 08.00
HSJMSB13-10 SKH51 B 13 13 10 05.00 ~ 13.00 03.00 ~ 10.00
HSJMSB13-13 SKH51 B 13 13 13 05.00 ~ 13.00 04.00 ~ 13.00
HSJMSB16-06 SKH51 B 8 16 06 07.00 ~ 16.00 02.00 ~ 06.00
HSJMSB16-08 SKH51 B 8 16 08 07.00 ~ 16.00 02.50 ~ 08.00
HSJMSB16-10 SKH51 B 13 16 10 07.00 ~ 16.00 03.00 ~ 10.00
HSJMSB16-13 SKH51 B 13 16 13 07.00 ~ 16.00 04.00 ~ 13.00
HSJMSB16-16 SKH51 B 19 16 16 07.00 ~ 16.00 05.00 ~ 16.00
HSJMSB20-06 SKH51 B 8 20 06 08.00 ~ 20.00 02.00 ~ 06.00
HSJMSB20-08 SKH51 B 8 20 08 08.00 ~ 20.00 02.50 ~ 08.00
HSJMSB20-10 SKH51 B 13 20 10 08.00 ~ 20.00 03.00 ~ 10.00
HSJMSB20-13 SKH51 B 13 20 13 08.00 ~ 20.00 04.00 ~ 13.00
HSJMSB20-16 SKH51 B 19 20 16 08.00 ~ 20.00 05.00 ~ 16.00
HSJMSB20-20 SKH51 B 19 20 20 08.00 ~ 20.00 06.00 ~ 20.00
HSJMSB22-06 SKH51 B 8 22 06 09.00 ~ 22.00 02.00 ~ 06.00
HSJMSB22-08 SKH51 B 8 22 08 09.00 ~ 22.00 02.50 ~ 08.00
HSJMSB22-10 SKH51 B 13 22 10 09.00 ~ 22.00 03.00 ~ 10.00
HSJMSB22-13 SKH51 B 13 22 13 09.00 ~ 22.00 04.00 ~ 13.00
HSJMSB22-16 SKH51 B 19 22 16 09.00 ~ 22.00 05.00 ~ 16.00
HSJMSB22-20 SKH51 B 19 22 20 09.00 ~ 22.00 06.00 ~ 20.00
HSJMSB22-22 SKH51 B 19 22 22 09.00 ~ 22.00 06.00 ~ 22.00
HSJMSB25-06 SKH51 B 8 25 06 10.00 ~ 25.00 02.00 ~ 06.00
HSJMSB25-08 SKH51 B 8 25 08 10.00 ~ 25.00 02.50 ~ 08.00
HSJMSB25-10 SKH51 B 13 25 10 10.00 ~ 25.00 03.00 ~ 10.00
HSJMSB25-13 SKH51 B 13 25 13 10.00 ~ 25.00 04.00 ~ 13.00
HSJMSB25-16 SKH51 B 19 25 16 10.00 ~ 25.00 05.00 ~ 16.00
HSJMSB25-20 SKH51 B 19 25 20 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 20.00
HSJMSB25-22 SKH51 B 19 25 22 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 22.00
HSJMSB25-25 SKH51 B 19 25 25 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 25.00
HSJMSB28-06 SKH51 B 8 28 06 12.00 ~ 28.00 02.00 ~ 06.00
HSJMSB28-08 SKH51 B 8 28 08 12.00 ~ 28.00 02.50 ~ 08.00
HSJMSB28-10 SKH51 B 13 28 10 12.00 ~ 28.00 03.00 ~ 10.00
HSJMSB28-13 SKH51 B 13 28 13 12.00 ~ 28.00 04.00 ~ 13.00
HSJMSB28-16 SKH51 B 19 28 16 12.00 ~ 28.00 05.00 ~ 16.00
HSJMSB28-20 SKH51 B 19 28 20 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 20.00
HSJMSB28-22 SKH51 B 19 28 22 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 22.00
HSJMSB28-25 SKH51 B 19 28 25 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 25.00
HSJMSB30-06 SKH51 B 8 30 06 12.00 ~ 30.00 02.00 ~ 06.00
HSJMSB30-08 SKH51 B 8 30 08 12.00 ~ 30.00 02.50 ~ 08.00
HSJMSB30-10 SKH51 B 13 30 10 12.00 ~ 30.00 03.00 ~ 10.00
HSJMSB30-13 SKH51 B 13 30 13 12.00 ~ 30.00 04.00 ~ 13.00
HSJMSB30-16 SKH51 B 19 30 16 12.00 ~ 30.00 05.00 ~ 16.00
HSJMSB30-20 SKH51 B 19 30 20 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 20.00
HSJMSB30-22 SKH51 B 19 30 22 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 22.00
HSJMSB30-25 SKH51 B 19 30 25 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 25.00
PHJMSB06-06 HAP40 B 8 06 06 03.00 ~ 06.00 02.00 ~ 06.00
PHJMSB08-06 HAP40 B 8 08 06 03.00 ~ 08.00 02.00 ~ 06.00
PHJMSB08-08 HAP40 B 8 08 08 03.00 ~ 08.00 02.50 ~ 08.00
PHJMSB10-06 HAP40 B 8 10 06 04.00 ~ 10.00 02.00 ~ 06.00
PHJMSB10-08 HAP40 B 8 10 08 04.00 ~ 10.00 02.50 ~ 08.00
PHJMSB10-10 HAP40 B 13 10 10 04.00 ~ 10.00 03.00 ~ 10.00
PHJMSB13-06 HAP40 B 8 13 06 05.00 ~ 13.00 02.00 ~ 06.00
PHJMSB13-08 HAP40 B 8 13 08 05.00 ~ 13.00 02.50 ~ 08.00
PHJMSB13-10 HAP40 B 13 13 10 05.00 ~ 13.00 03.00 ~ 10.00
PHJMSB13-13 HAP40 B 13 13 13 05.00 ~ 13.00 04.00 ~ 13.00
PHJMSB16-06 HAP40 B 8 16 06 07.00 ~ 16.00 02.00 ~ 06.00
PHJMSB16-08 HAP40 B