บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่าข้างเดียว INT พั้นช์บอลล็อค
บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่าข้างเดียว INT พั้นช์บอลล็อค

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่าข้างเดียว INTP124
บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่าข้างเดียว INTP124
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) V (Shank) (mm) H (Shank) (mm) P (Tip dimension) (mm) W (Tip dimension) (mm)
HJFSB06-06 SKD11 B 8 06 06 03.00 ~ 06.00 02.00 ~ 06.00
HJFSB08-06 SKD11 B 8 08 06 03.00 ~ 08.00 02.00 ~ 06.00
HJFSB08-08 SKD11 B 8 08 08 03.00 ~ 08.00 02.50 ~ 08.00
HJFSB10-06 SKD11 B 8 10 06 04.00 ~ 10.00 02.00 ~ 06.00
HJFSB10-08 SKD11 B 8 10 08 04.00 ~ 10.00 02.50 ~ 08.00
HJFSB10-10 SKD11 B 13 10 10 04.00 ~ 10.00 03.00 ~ 10.00
HJFSB13-06 SKD11 B 8 13 06 05.00 ~ 13.00 02.00 ~ 06.00
HJFSB13-08 SKD11 B 8 13 08 05.00 ~ 13.00 02.50 ~ 08.00
HJFSB13-10 SKD11 B 13 13 10 05.00 ~ 13.00 03.00 ~ 10.00
HJFSB13-13 SKD11 B 13 13 13 05.00 ~ 13.00 04.00 ~ 13.00
HJFSB16-06 SKD11 B 8 16 06 07.00 ~ 16.00 02.00 ~ 06.00
HJFSB16-08 SKD11 B 8 16 08 07.00 ~ 16.00 02.50 ~ 08.00
HJFSB16-10 SKD11 B 13 16 10 07.00 ~ 16.00 03.00 ~ 10.00
HJFSB16-13 SKD11 B 13 16 13 07.00 ~ 16.00 04.00 ~ 13.00
HJFSB16-16 SKD11 B 19 16 16 07.00 ~ 16.00 05.00 ~ 16.00
HJFSB20-06 SKD11 B 8 20 06 08.00 ~ 20.00 02.00 ~ 06.00
HJFSB20-08 SKD11 B 8 20 08 08.00 ~ 20.00 02.50 ~ 08.00
HJFSB20-10 SKD11 B 13 20 10 08.00 ~ 20.00 03.00 ~ 10.00
HJFSB20-13 SKD11 B 13 20 13 08.00 ~ 20.00 04.00 ~ 13.00
HJFSB20-16 SKD11 B 19 20 16 08.00 ~ 20.00 05.00 ~ 16.00
HJFSB20-20 SKD11 B 19 20 20 08.00 ~ 20.00 06.00 ~ 20.00
HJFSB22-06 SKD11 B 8 22 06 09.00 ~ 22.00 02.00 ~ 06.00
HJFSB22-08 SKD11 B 8 22 08 09.00 ~ 22.00 02.50 ~ 08.00
HJFSB22-10 SKD11 B 13 22 10 09.00 ~ 22.00 03.00 ~ 10.00
HJFSB22-13 SKD11 B 13 22 13 09.00 ~ 22.00 04.00 ~ 13.00
HJFSB22-16 SKD11 B 19 22 16 09.00 ~ 22.00 05.00 ~ 16.00
HJFSB22-20 SKD11 B 19 22 20 09.00 ~ 22.00 06.00 ~ 20.00
HJFSB22-22 SKD11 B 19 22 22 09.00 ~ 22.00 06.00 ~ 22.00
HJFSB25-06 SKD11 B 8 25 06 10.00 ~ 25.00 02.00 ~ 06.00
HJFSB25-08 SKD11 B 8 25 08 10.00 ~ 25.00 02.50 ~ 08.00
HJFSB25-10 SKD11 B 13 25 10 10.00 ~ 25.00 03.00 ~ 10.00
HJFSB25-13 SKD11 B 13 25 13 10.00 ~ 25.00 04.00 ~ 13.00
HJFSB25-16 SKD11 B 19 25 16 10.00 ~ 25.00 05.00 ~ 16.00
HJFSB25-20 SKD11 B 19 25 20 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 20.00
HJFSB25-22 SKD11 B 19 25 22 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 22.00
HJFSB25-25 SKD11 B 19 25 25 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 25.00
HJFSB28-06 SKD11 B 8 28 06 12.00 ~ 28.00 02.00 ~ 06.00
HJFSB28-08 SKD11 B 8 28 08 12.00 ~ 28.00 02.50 ~ 08.00
HJFSB28-10 SKD11 B 13 28 10 12.00 ~ 28.00 03.00 ~ 10.00
HJFSB28-13 SKD11 B 13 28 13 12.00 ~ 28.00 04.00 ~ 13.00
HJFSB28-16 SKD11 B 19 28 16 12.00 ~ 28.00 05.00 ~ 16.00
HJFSB28-20 SKD11 B 19 28 20 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 20.00
HJFSB28-22 SKD11 B 19 28 22 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 22.00
HJFSB28-25 SKD11 B 19 28 25 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 25.00
HJFSB30-06 SKD11 B 8 30 06 12.00 ~ 30.00 02.00 ~ 06.00
HJFSB30-08 SKD11 B 8 30 08 12.00 ~ 30.00 02.50 ~ 08.00
HJFSB30-10 SKD11 B 13 30 10 12.00 ~ 30.00 03.00 ~ 10.00
HJFSB30-13 SKD11 B 13 30 13 12.00 ~ 30.00 04.00 ~ 13.00
HJFSB30-16 SKD11 B 19 30 16 12.00 ~ 30.00 05.00 ~ 16.00
HJFSB30-20 SKD11 B 19 30 20 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 20.00
HJFSB30-22 SKD11 B 19 30 22 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 22.00
HJFSB30-25 SKD11 B 19 30 25 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 25.00
HSJFSB06-06 SKH51 B 8 06 06 03.00 ~ 06.00 02.00 ~ 06.00
HSJFSB08-06 SKH51 B 8 08 06 03.00 ~ 08.00 02.00 ~ 06.00
HSJFSB08-08 SKH51 B 8 08 08 03.00 ~ 08.00 02.50 ~ 08.00
HSJFSB10-06 SKH51 B 8 10 06 04.00 ~ 10.00 02.00 ~ 06.00
HSJFSB10-08 SKH51 B 8 10 08 04.00 ~ 10.00 02.50 ~ 08.00
HSJFSB10-10 SKH51 B 13 10 10 04.00 ~ 10.00 03.00 ~ 10.00
HSJFSB13-06 SKH51 B 8 13 06 05.00 ~ 13.00 02.00 ~ 06.00
HSJFSB13-08 SKH51 B 8 13 08 05.00 ~ 13.00 02.50 ~ 08.00
HSJFSB13-10 SKH51 B 13 13 10 05.00 ~ 13.00 03.00 ~ 10.00
HSJFSB13-13 SKH51 B 13 13 13 05.00 ~ 13.00 04.00 ~ 13.00
HSJFSB16-06 SKH51 B 8 16 06 07.00 ~ 16.00 02.00 ~ 06.00
HSJFSB16-08 SKH51 B 8 16 08 07.00 ~ 16.00 02.50 ~ 08.00
HSJFSB16-10 SKH51 B 13 16 10 07.00 ~ 16.00 03.00 ~ 10.00
HSJFSB16-13 SKH51 B 13 16 13 07.00 ~ 16.00 04.00 ~ 13.00
HSJFSB16-16 SKH51 B 19 16 16 07.00 ~ 16.00 05.00 ~ 16.00
HSJFSB20-06 SKH51 B 8 20 06 08.00 ~ 20.00 02.00 ~ 06.00
HSJFSB20-08 SKH51 B 8 20 08 08.00 ~ 20.00 02.50 ~ 08.00
HSJFSB20-10 SKH51 B 13 20 10 08.00 ~ 20.00 03.00 ~ 10.00
HSJFSB20-13 SKH51 B 13 20 13 08.00 ~ 20.00 04.00 ~ 13.00
HSJFSB20-16 SKH51 B 19 20 16 08.00 ~ 20.00 05.00 ~ 16.00
HSJFSB20-20 SKH51 B 19 20 20 08.00 ~ 20.00 06.00 ~ 20.00
HSJFSB22-06 SKH51 B 8 22 06 09.00 ~ 22.00 02.00 ~ 06.00
HSJFSB22-08 SKH51 B 8 22 08 09.00 ~ 22.00 02.50 ~ 08.00
HSJFSB22-10 SKH51 B 13 22 10 09.00 ~ 22.00 03.00 ~ 10.00
HSJFSB22-13 SKH51 B 13 22 13 09.00 ~ 22.00 04.00 ~ 13.00
HSJFSB22-16 SKH51 B 19 22 16 09.00 ~ 22.00 05.00 ~ 16.00
HSJFSB22-20 SKH51 B 19 22 20 09.00 ~ 22.00 06.00 ~ 20.00
HSJFSB22-22 SKH51 B 19 22 22 09.00 ~ 22.00 06.00 ~ 22.00
HSJFSB25-06 SKH51 B 8 25 06 10.00 ~ 25.00 02.00 ~ 06.00
HSJFSB25-08 SKH51 B 8 25 08 10.00 ~ 25.00 02.50 ~ 08.00
HSJFSB25-10 SKH51 B 13 25 10 10.00 ~ 25.00 03.00 ~ 10.00
HSJFSB25-13 SKH51 B 13 25 13 10.00 ~ 25.00 04.00 ~ 13.00
HSJFSB25-16 SKH51 B 19 25 16 10.00 ~ 25.00 05.00 ~ 16.00
HSJFSB25-20 SKH51 B 19 25 20 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 20.00
HSJFSB25-22 SKH51 B 19 25 22 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 22.00
HSJFSB25-25 SKH51 B 19 25 25 10.00 ~ 25.00 06.00 ~ 25.00
HSJFSB28-06 SKH51 B 8 28 06 12.00 ~ 28.00 02.00 ~ 06.00
HSJFSB28-08 SKH51 B 8 28 08 12.00 ~ 28.00 02.50 ~ 08.00
HSJFSB28-10 SKH51 B 13 28 10 12.00 ~ 28.00 03.00 ~ 10.00
HSJFSB28-13 SKH51 B 13 28 13 12.00 ~ 28.00 04.00 ~ 13.00
HSJFSB28-16 SKH51 B 19 28 16 12.00 ~ 28.00 05.00 ~ 16.00
HSJFSB28-20 SKH51 B 19 28 20 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 20.00
HSJFSB28-22 SKH51 B 19 28 22 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 22.00
HSJFSB28-25 SKH51 B 19 28 25 12.00 ~ 28.00 06.00 ~ 25.00
HSJFSB30-06 SKH51 B 8 30 06 12.00 ~ 30.00 02.00 ~ 06.00
HSJFSB30-08 SKH51 B 8 30 08 12.00 ~ 30.00 02.50 ~ 08.00
HSJFSB30-10 SKH51 B 13 30 10 12.00 ~ 30.00 03.00 ~ 10.00
HSJFSB30-13 SKH51 B 13 30 13 12.00 ~ 30.00 04.00 ~ 13.00
HSJFSB30-16 SKH51 B 19 30 16 12.00 ~ 30.00 05.00 ~ 16.00
HSJFSB30-20 SKH51 B 19 30 20 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 20.00
HSJFSB30-22 SKH51 B 19 30 22 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 22.00
HSJFSB30-25 SKH51 B 19 30 25 12.00 ~ 30.00 06.00 ~ 25.00
PHJFSB06-06 HAP40 B 8 06 06 03.00 ~ 06.00 02.00 ~ 06.00
PHJFSB08-06 HAP40 B 8 08 06 03.00 ~ 08.00 02.00 ~ 06.00
PHJFSB08-08 HAP40 B 8 08 08 03.00 ~ 08.00 02.50 ~ 08.00
PHJFSB10-06 HAP40 B 8 10 06 04.00 ~ 10.00 02.00 ~ 06.00
PHJFSB10-08 HAP40 B 8 10 08 04.00 ~ 10.00 02.50 ~ 08.00
PHJFSB10-10 HAP40 B 13 10 10 04.00 ~ 10.00 03.00 ~ 10.00
PHJFSB13-06 HAP40 B 8 13 06 05.00 ~ 13.00 02.00 ~ 06.00
PHJFSB13-08 HAP40 B 8 13 08 05.00 ~ 13.00 02.50 ~ 08.00
PHJFSB13-10 HAP40 B 13 13 10 05.00 ~ 13.00 03.00 ~ 10.00
PHJFSB13-13 HAP40 B 13 13 13 05.00 ~ 13.00 04.00 ~ 13.00
PHJFSB16-06 HAP40 B 8 16 06 07.00 ~ 16.00 02.00 ~ 06.00