พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ เจียรข้างลำาตัว INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ เจียรข้างลำาตัว INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ เจียรข้างลำาตัว INTP14
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ เจียรข้างลำาตัว INTP14
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
G-SJAS4 G-JPSA04-[040-080]-P[1.00-2.80] SKH51 A 8 04 1.00~2.80 040~080
G-SJAS5 G-JPSA05-[040-080]-P[2.00-3.80] SKH51 A 8 05 2.00~3.80 040~080
G-SJAS6 G-JPSA06-[040-080]-P[2.00-4.80] SKH51 A 8 06 2.00~4.80 040~080
G-SJAS8 G-JPSA08-[040-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 6 08 3.00~5.80 040~100
G-SJAS10 G-JPSA10-[040-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 6 10 3.00~7.80 040~100
G-SJAS13 G-JPSA13-[040-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 6 13 6.00~10.80 040~100
G-SJAS16 G-JPSA16-[040-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 6 16 10.00~13.80 040~100
G-SJAS20 G-JPSA20-[040-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 6 20 13.00~17.80 040~100
G-SJAS25 G-JPSA25-[040-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 6 25 18.00~22.80 040~100
G-SJGS4 G-JPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SJGS5 G-JPSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 8 05 2.00~4.97 040~080
G-SJGS6 G-JPSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 8 06 2.00~5.97 040~080
G-SJGS8 G-JPSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 6 08 3.00~7.97 040~100
G-SJGS10 G-JPSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 6 10 3.00~9.97 040~100
G-SJGS13 G-JPSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 6 13 6.00~12.97 040~100
G-SJGS16 G-JPSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 6 16 6.00~15.97 040~100
G-SJGS20 G-JPSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 6 20 6.00~19.97 040~100
G-SJGS25 G-JPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 6 25 6.00~24.97 040~100
G-SJDS4 G-JPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SJDS5 G-JPSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 8 05 2.00~4.97 040~080
G-SJDS6 G-JPSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 8 06 2.00~5.97 040~080
G-SJDS8 G-JPSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 6 08 3.00~7.97 040~100
G-SJDS10 G-JPSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 6 10 3.00~9.97 040~100
G-SJDS13 G-JPSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 6 13 6.00~12.97 040~100
G-SJDS16 G-JPSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 6 16 6.00~15.97 040~100
G-SJDS20 G-JPSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 6 20 6.00~19.97 040~100
G-SJDS25 G-JPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 6 25 6.00~24.97 040~100
G-SJES4 G-JPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SJES5 G-JPSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 8 05 2.00~4.97 040~080
G-SJES6 G-JPSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 8 06 2.00~5.97 040~080
G-SJES8 G-JPSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 6 08 3.00~7.97 040~100
G-SJES10 G-JPSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 6 10 3.00~9.97 040~100
G-SJES13 G-JPSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 6 13 6.00~12.97 040~100
G-SJES16 G-JPSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 6 16 6.00~15.97 040~100
G-SJES20 G-JPSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 6 20 6.00~19.97 040~100
G-SJES25 G-JPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 6 25 6.00~24.97 040~100
G-SJRS4 G-JPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SJRS5 G-JPSE05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 8 05 2.00~4.97 040~080
G-SJRS6 G-JPSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 8 06 2.00~5.97 040~080
G-SJRS8 G-JPSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 6 08 3.00~7.97 040~100
G-SJRS10 G-JPSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 6 10 3.00~9.97 040~100
G-SJRS13 G-JPSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 6 13 6.00~12.97 040~100
G-SJRS16 G-JPSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 6 16 6.00~15.97 040~100
G-SJRS20 G-JPSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 6 20 6.00~19.97 040~100
G-SJRS25 G-JPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 6 25 6.00~24.97 040~100
G-SJAL4 G-JPLA04-[050-080]-P[1.00-2.80] SKH51 A 13 04 1.00~2.80 050~080
G-SJAL5 G-JPLA05-[050-080]-P[2.00-3.80] SKH51 A 13 05 2.00~3.80 050~080
G-SJAL6 G-JPLA06-[050-080]-P[2.00-4.80] SKH51 A 13 06 2.00~4.80 050~080
G-SJAL8 G-JPLA08-[050-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 19 08 3.00~5.80 050~100
G-SJAL10 G-JPLA10-[050-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 19 10 3.00~7.80 050~100
G-SJAL13 G-JPLA13-[050-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 19 13 6.00~10.80 050~100
G-SJAL16 G-JPLA16-[060-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 25 16 10.00~13.80 060~100
G-SJAL20 G-JPLA20-[060-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 25 20 13.00~17.80 060~100
G-SJAL25 G-JPLA25-[060-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 25 25 18.00~22.80 060~100
G-SJGL4 G-JPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SJGL5 G-JPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SJGL6 G-JPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SJGL8 G-JPLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 19 08 3.00~7.97 050~100
G-SJGL10 G-JPLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 19 10 3.00~9.97 050~100
G-SJGL13 G-JPLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 19 13 6.00~12.97 050~100
G-SJGL16 G-JPLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 25 16 6.00~15.97 060~100
G-SJGL20 G-JPLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 25 20 6.00~19.97 060~100
G-SJGL25 G-JPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SJDL4 G-JPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SJDL5 G-JPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SJDL6 G-JPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SJDL8 G-JPLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 19 08 3.00~7.97 050~100
G-SJDL10 G-JPLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 19 10 3.00~9.97 050~100
G-SJDL13 G-JPLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 19 13 6.00~12.97 050~100
G-SJDL16 G-JPLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 25 16 6.00~15.97 060~100
G-SJDL20 G-JPLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 25 20 6.00~19.97 060~100
G-SJDL25 G-JPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SJEL4 G-JPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SJEL5 G-JPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SJEL6 G-JPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SJEL8 G-JPLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 19 08 3.00~7.97 050~100
G-SJEL10 G-JPLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 19 10 3.00~9.97 050~100
G-SJEL13 G-JPLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 19 13 6.00~12.97 050~100
G-SJEL16 G-JPLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 25 16 6.00~15.97 060~100
G-SJEL20 G-JPLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 25 20 6.00~19.97 060~100
G-SJEL25 G-JPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SJRL4 G-JPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SJRL5 G-JPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SJRL6 G-JPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SJRL8 G-JPLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 19 08 3.00~7.97 050~100
G-SJRL10 G-JPLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 19 10 3.00~9.97 050~100
G-SJRL13 G-JPLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 19 13 6.00~12.97 050~100
G-SJRL16 G-JPLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 25 16 6.00~15.97 060~100
G-SJRL20 G-JPLE20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 25 20 6.00~19.97 060~100
G-SJRL25 G-JPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
G-PJAX5 G-JPXA05-[060-080]-P[2.00-3.80] SKH51 A 25 05 2.00~3.80 060~080
G-PJAX5 G-JPXA06-[060-080]-P[2.00-4.80] SKH51 A 25 06 2.00~4.80 060~080
G-PJAX8 G-JPXA08-[070-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 30 08 3.00~5.80 070~100
G-PJAX10 G-JPXA10-[070-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 30 10 3.00~7.80 070~100
G-PJAX13 G-JPXA13-[070-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 30 13 6.00~10.80 070~100
G-SPAX16 G-JPXA16-[080-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 40 16 10.00~13.80 080~100
G-PJAX20 G-JPXA20-[080-100]-P[10.00-17.80] SKD11 A 40 20 10.00~17.80 080~100
G-PJAX25 G-JPXA25-[080-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 40 25 18.00~22.80 080~100
G-PJGX5 G-JPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
G-PJGX6 G-JPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
G-PJGX8 G-JPXB08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 070~100
G-PJGX10 G-JPXB10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 B 30 10 6.00~9.97 070~100
G-PJGX13 G-JPXB13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 30 13 6.00~12.97 070~100
G-PJAS4 G-JPHSA04-[040-080]-P[1.00-2.80] HAP40 A 8 04 1.00~2.80 040~080
G-PJAS5 G-JPHSA05-[040-080]-P[2.00-3.80] HAP40 A 8 05 2.00~3.80 040~080
G-PJAS6 G-JPHSA06-[040-080]-P[2.00-4.80] HAP40 A 8 06 2.00~4.80 040~080
G-PJAS8 G-JPHSA08-[040-100]-P[3.00-5.80] HAP40 A 6 08 3.00~5.80 040~100
G-PJAS10 G-JPHSA10-[040-100]-P[3.00-7.80] HAP40 A 6 10 3.00~7.80 040~100
G-PJAS13 G-JPHSA13-[040-100]-P[6.00-10.80] HAP40 A 6 13 6.00~10.80 040~100
G-PJAS16 G-JPHSA16-[040-100]-P[10.00-13.80] HAP40 A 6 16 10.00~13.80 040~100
G-PJAS20 G-JPHSA20-[040-100]-P[13.00-17.80] HAP40 A 6 20 13.00~17.80 040~100
G-PJAS25 G-JPHSA25-[040-100]-P[18.00-22.80] HAP40 A 6 25 18.00~22.80 040~100
G-PJGS4 G-JPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 8 04 1.00~3.97 040~080
G-PJGS5 G-JPHSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 8 05 2.00~4.97 040~080
G-PJGS6 G-JPHSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 8 06 2.00~5.97 040~080
G-PJGS8 G-JPHSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 6 08 3.00~7.97 040~100
G-PJGS10 G-JPHSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 6 10 3.00~9.97 040~100
G-PJGS13 G-JPHSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 6 13 6.00~12.97 040~100
G-PJGS16 G-JPHSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 6 16 6.00~15.97 040~100
G-PJGS20 G-JPHSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 6 20 6.00~19.97 040~100
G-PJGS25 G-JPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 6 25 6.00~24.97 040~100
G-PJDS4 G-JPHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 C 8 04 1.00~3.97 040~080
G-PJDS5 G-JPHSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 8 05 2.00~4.97 040~080
G-PJDS6 G-JPHSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 8 06 2.00~5.97 040~080
G-PJDS8 G-JPHSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 C 6 08 3.00~7.97 040~100
G-PJDS10 G-JPHSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 C 6 10 3.00~9.97 040~100
G-PJDS13 G-JPHSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 6 13 6.00~12.97 040~100
G-PJDS16 G-JPHSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 6 16 6.00~15.97 040~100
G-PJDS20 G-JPHSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 6 20 6.00~19.97 040~100
G-PJDS25 G-JPHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 6 25 6.00~24.97 040~100
G-PJES4 G-JPHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 D 8 04 1.00~3.97 040~080
G-PJES5 G-JPHSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 8 05 2.00~4.97 040~080
G-PJES6 G-JPHSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 8 06 2.00~5.97 040~080
G-PJES8 G-JPHSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 D 6 08 3.00~7.97 040~100
G-PJES10 G-JPHSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 D 6 10 3.00~9.97 040~100
G-PJES13 G-JPHSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 6 13 6.00~12.97 040~100
G-PJES16 G-JPHSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 6 16 6.00~15.97 040~100
G-PJES20 G-JPHSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 6 20 6.00~19.97 040~100
G-PJES25 G-JPHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 6 25 6.00~24.97 040~100
G-PJRS4 G-JPHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 E 8 04 1.00~3.97 040~080
G-PJRS5 G-JPHSE05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 8 05 2.00~4.97 040~080
G-PJRS6 G-JPHSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 8 06 2.00~5.97 040~080
G-PJRS8 G-JPHSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 E 6 08 3.00~7.97 040~100
G-PJRS10 G-JPHSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 E 6 10 3.00~9.97 040~100
G-PJRS13 G-JPHSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 6 13 6.00~12.97 040~100
G-PJRS16 G-JPHSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 6 16 6.00~15.97 040~100
G-PJRS20 G-JPHSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 6 20 6.00~19.97 040~100
G-PJRS25 G-JPHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 6 25 6.00~24.97 040~100
G-PJAL4 G-JPHLA04-[050-080]-P[1.00-2.80] HAP40 A 13 04 1.00~2.80 050~080
G-PJAL5 G-JPHLA05-[050-080]-P[2.00-3.80] HAP40 A 13 05 2.00~3.80 050~080
G-PJAL6 G-JPHLA06-[050-080]-P[2.00-4.80] HAP40 A 13 06 2.00~4.80 050~080
G-PJAL8 G-JPHLA08-[050-100]-P[3.00-5.80] HAP40 A 19 08 3.00~5.80 050~100
G-PJAL10 G-JPHLA10-[050-100]-P[3.00-7.80] HAP40 A 19 10 3.00~7.80 050~100
G-PJAL13 G-JPHLA13-[050-100]-P[6.00-10.80] HAP40 A 19 13 6.00~10.80 050~100
G-PJAL16 G-JPHLA16-[060-100]-P[10.00-13.80] HAP40 A 25 16 10.00~13.80 060~100
G-PJAL20 G-JPHLA20-[060-100]-P[13.00-17.80] HAP40 A 25 20 13.00~17.80 060~100
G-PJAL25 G-JPHLA25-[060-100]-P[18.00-22.80] HAP40 A 25 25 18.00~22.80 060~100
G-PJGL4 G-JPHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 13 04 2.00~3.97 050~080
G-PJGL5 G-JPHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 13 05 2.00~4.97 050~080
G-PJGL6 G-JPHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 13 06 2.00~5.97 050~080
G-PJGL8 G-JPHLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 19 08 3.00~7.97 050~100
G-PJGL10 G-JPHLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 19 10 3.00~9.97 050~100
G-PJGL13 G-JPHLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 19 13 6.00~12.97 050~100
G-PJGL16 G-JPHLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 25 16 6.00~15.97 060~100
G-PJGL20 G-JPHLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 25 20 6.00~19.97 060~100
G-PJGL25 G-JPHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 060~100
G-PJDL4 G-JPHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 C 13 04 2.00~3.97 050~080
G-PJDL5 G-JPHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 13 05 2.00~4.97 050~080
G-PJDL6 G-JPHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 13 06 2.00~5.97 050~080
G-PJDL8 G-JPHLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 C 19 08 3.00~7.97 050~100
G-PJDL10 G-JPHLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 C 19 10 3.00~9.97 050~100
G-PJDL13 G-JPHLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 19 13 6.00~12.97 050~100
G-PJDL16 G-JPHLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 25 16 6.00~15.97 060~100
G-PJDL20 G-JPHLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 25 20 6.00~19.97 060~100
G-PJDL25 G-JPHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25 25 6.00~24.97 060~100
G-PJEL4 G-JPHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 D 13 04 2.00~3.97 050~080
G-PJEL5 G-JPHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 13 05 2.00~4.97 050~080
G-PJEL6 G-JPHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 13 06 2.00~5.97 050~080
G-PJEL8 G-JPHLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 D 19 08 3.00~7.97 050~100
G-PJEL10 G-JPHLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 D 19 10 3.00~9.97 050~100
G-PJEL13 G-JPHLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 19 13 6.00~12.97 050~100
G-PJEL16 G-JPHLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 25 16 6.00~15.97 060~100
G-PJEL20 G-JPHLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 25 20 6.00~19.97 060~100
G-PJEL25 G-JPHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25 25 6.00~24.97 060~100
G-PJRL4 G-JPHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 E 13 04 2.00~3.97 050~080
G-PJRL5 G-JPHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 13 05 2.00~4.97 050~080
G-PJRL6 G-JPHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 13 06 2.00~5.97 050~080
G-PJRL8 G-JPHLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 E 19 08 3.00~7.97 050~100
G-PJRL10 G-JPHLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 E 19 10 3.00~9.97 050~100
G-PJRL13 G-JPHLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 19 13 6.00~12.97 050~100
G-PJRL16 G-JPHLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 25 16 6.00~15.97 060~100
G-PJRL20 G-JPHLE20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 25 20 6.00~19.97 060~100
G-PJRL25 G-JPHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25 25 6.00~24.97 060~100
G-PJDX5 G-JPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 C 25 05 3.50~4.97 060~080
G-PJDX6 G-JPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 C 25 06 3.50~5.97 060~080
G-PJDX8 G-JPXC08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 C 30 08 5.00~7.97 070~100
G-PJDX10 G-JPXC10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 C 30 10 6.00~9.97 070~100
G-PJDX13 G-JPXC13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 30 13 6.00~12.97 070~100
G-PJEX5 G-JPXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 D 25 05 3.50~4.97 060~080
G-JPXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 D 25 06 3.50~5.97 060~080
G-PJEX8 G-JPXD08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 D 30 08 5.00~7.97 070~100
G-PJEX10 G-JPXD10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 D 30 10 6.00~9.97 070~100
G-PJEX13 G-JPXD13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 30 13 6.00~12.97 070~100
G-PJRX5 G-JPXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 E 25 05 3.50~4.97 060~080
G-PJRX6 G-JPXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 E 25 06 3.50~5.97 060~080
G-PJRX8 G-JPXE08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 E 30 08 5.00~7.97 070~100
G-PJRX10 G-JPXE10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 E 30 10 6.00~9.97 070~100
G-PJRX13 G-JPXE13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 30 13 6.00~12.97 070~100