พั้นช์มีบ่า ชนิดสั้น INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีบ่า ชนิดสั้น INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า ชนิดสั้น INTP16
พั้นช์มีบ่า ชนิดสั้น INTP16
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SSAS3 SSSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
SSAS4 SSSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] SKD11 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
SSAS5 SSSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
SSAS6 SSSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] SKD11 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
SSAS8 SSSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] SKD11 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
SSAS10 SSSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] SKD11 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
SSHAS3 SSHSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
SSHAS4 SSHSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] SKH51 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
SSHAS5 SSHSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
SSHAS6 SSHSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] SKH51 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
SSHAS8 SSHSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] SKH51 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
SSHAS10 SSHSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] SKH51 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
SSPAS3 SSPHSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] HAP40 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
SSPAS4 SSPHSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] HAP40 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
SSPAS5 SSPHSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
SSPAS6 SSPHSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] HAP40 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
SSPAS8 SSPHSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] HAP40 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
SSPAS10 SSPHSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] HAP40 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
A-SSAS3 A-SSSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
A-SSAS4 A-SSSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] SKD11 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
A-SSAS5 A-SSSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
A-SSAS6 A-SSSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] SKD11 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
A-SSAS8 A-SSSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] SKD11 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
A-SSAS10 A-SSSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] SKD11 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
A-SSHAS3 A-SSHSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
A-SSHAS4 A-SSHSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] SKH51 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
A-SSHAS5 A-SSHSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
A-SSHAS6 A-SSHSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] SKH51 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
A-SSHAS8 A-SSHSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] SKH51 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
A-SSHAS10 A-SSHSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] SKH51 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
A-SSPAS3 A-SSPHSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] HAP40 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
A-SSPAS4 A-SSPHSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] HAP40 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
A-SSPAS5 A-SSPHSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
A-SSPAS6 A-SSPHSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] HAP40 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
A-SSPAS8 A-SSPHSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] HAP40 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
A-SSPAS10 A-SSPHSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] HAP40 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
SSAL3 SSLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] SKD11 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
SSAL4 SSLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] SKD11 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
SSAL5 SSLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] SKD11 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
SSAL6 SSLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] SKD11 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
SSAL8 SSLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] SKD11 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
SSAL10 SSLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] SKD11 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
SSHAL3 SSHLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
SSHAL4 SSHLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] SKH51 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
SSHAL5 SSHLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
SSHAL6 SSHLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] SKH51 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
SSHAL8 SSHLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] SKH51 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
SSHAL10 SSHLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] SKH51 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
SSPAL3 SSPHLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] HAP40 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
SSPAL4 SSPHLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] HAP40 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
SSPAL5 SSPHLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
SSPAL6 SSPHLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] HAP40 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
SSPAL8 SSPHLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] HAP40 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
SSPAL10 SSPHLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] HAP40 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
A-SSAL3 A-SSLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] SKD11 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
A-SSAL4 A-SSLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] SKD11 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
A-SSAL5 A-SSLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] SKD11 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
A-SSAL6 A-SSLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] SKD11 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
A-SSAL8 A-SSLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] SKD11 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
A-SSAL10 A-SSLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] SKD11 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
A-SSHAL3 A-SSHLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
A-SSHAL4 A-SSHLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] SKH51 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
A-SSHAL5 A-SSHLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
A-SSHAL6 A-SSHLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] SKH51 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
A-SSHAL8 A-SSHLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] SKH51 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
A-SSHAL10 A-SSHLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] SKH51 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
A-SSPAL3 A-SSPHLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] HAP40 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
A-SSPAL4 A-SSPHLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] HAP40 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
A-SSPAL5 A-SSPHLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
A-SSPAL6 A-SSPHLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] HAP40 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
A-SSPAL8 A-SSPHLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] HAP40 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
A-SSPAL10 A-SSPHLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] HAP40 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
SSGS3 SSSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKD11 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSGS4 SSSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKD11 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSGS5 SSSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKD11 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSGS6 SSSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKD11 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSGS8 SSSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKD11 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSGS10 SSSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKD11 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSHGS3 SSHSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSHGS4 SSHSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSHGS5 SSHSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSHGS6 SSHSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSHGS8 SSHSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSHGS10 SSHSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSPGS3 SSPHSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSPGS4 SSPHSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSPGS5 SSPHSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSPGS6 SSPHSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSPGS8 SSPHSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSPGS10 SSPHSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSGL3 SSLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKD11 B 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSGL4 SSLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKD11 B 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSGL5 SSLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKD11 B 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSGL6 SSLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKD11 B 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSGL8 SSLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKD11 B 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSGL10 SSLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKD11 B 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSHGL3 SSHLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 B 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSHGL4 SSHLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 B 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSHGL5 SSHLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 B 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSHGL6 SSHLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 B 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSHGL8 SSHLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 B 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSHGL10 SSHLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 B 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSPGL3 SSPHLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 B 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSPGL4 SSPHLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 B 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSPGL5 SSPHLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 B 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSPGL6 SSPHLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 B 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSPGL8 SSPHLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 B 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSPGL10 SSPHLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 B 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSGS3-25 A-SSSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKD11 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSGS4 A-SSSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKD11 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSGS5 A-SSSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKD11 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSGS6 A-SSSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKD11 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSGS8 A-SSSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKD11 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSGS10 A-SSSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKD11 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSHGS3 A-SSHSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSHGS4 A-SSHSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSHGS5 A-SSHSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSHGS6 A-SSHSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSHGS8 A-SSHSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSHGS10 A-SSHSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSPGS3 A-SSPHSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSPGS4 A-SSPHSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSPGS5 A-SSPHSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSPGS6 A-SSPHSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSPGS8 A-SSPHSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSPGS10 A-SSPHSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSGL3 A-SSLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKD11 B 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSGL4 A-SSLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKD11 B 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSGL5 A-SSLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKD11 B 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSGL6 A-SSLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKD11 B 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSGL8 A-SSLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKD11 B 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSGL10 A-SSLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKD11 B 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSHGL3 A-SSHLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 B 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSHGL4 A-SSHLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 B 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSHGL5 A-SSHLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 B 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSHGL6 A-SSHLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 B 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSHGL8 A-SSHLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 B 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSHGL10 A-SSHLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 B 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSPGL3 A-SSPHLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 B 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSPGL4 A-SSPHLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 B 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSPGL5 A-SSPHLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 B 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSPGL6 A-SSPHLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 B 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSPGL8 A-SSPHLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 B 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSPGL10 A-SSPHLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 B 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSDS3 SSSC03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKD11 C 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSDS4 SSSC04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKD11 C 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSDS5 SSSC05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKD11 C 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSDS6 SSSC06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKD11 C 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSDS8 SSSC08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKD11 C 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSDS10 SSSC10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKD11 C 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSHDS3 SSHSC03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 C 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSHDS4 SSHSC04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 C 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSHDS5 SSHSC05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 C 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSHDS6 SSHSC06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 C 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSHDS8 SSHSC08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 C 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSHDS10 SSHSC10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 C 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSPDS3 SSPHSC03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 C 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSPDS4 SSPHSC04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 C 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSPDS5 SSPHSC05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 C 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSPDS6 SSPHSC06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 C 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSPDS8 SSPHSC08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 C 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSPDS10 SSPHSC10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 C 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSDL3 SSLC03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKD11 C 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSDL4 SSLC04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKD11 C 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSDL5 SSLC05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKD11 C 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSDL6 SSLC06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKD11 C 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSDL8 SSLC08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKD11 C 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSDL10 SSLC10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKD11 C 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSHDL3 SSHLC03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 C 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSHDL4 SSHLC04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 C 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSHDL5 SSHLC05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 C 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSHDL6 SSHLC06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 C 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSHDL8 SSHLC08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 C 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSHDL10 SSHLC10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 C 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSPDL3 SSPHLC03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 C 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSPDL4 SSPHLC04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 C 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSPDL5 SSPHLC05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 C 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSPDL6 SSPHLC06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 C 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSPDL8 SSPHLC08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 C 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSPDL10 SSPHLC10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 C 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSDS3 A-SSSC03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKD11 C 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSDS4 A-SSSC04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKD11 C 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSDS5 A-SSSC05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKD11 C 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSDS6 A-SSSC06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKD11 C 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSDS8 A-SSSC08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKD11 C 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSDS10 A-SSSC10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKD11 C 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSHDS3 A-SSHSC03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 C 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSHDS4 A-SSHSC04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 C 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSHDS5 A-SSHSC05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 C 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSHDS6 A-SSHSC06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 C 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSHDS8 A-SSHSC08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 C 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSHDS10 A-SSHSC10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 C 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSPDS3 A-SSPHSC03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 C 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSPDS4 A-SSPHSC04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 C 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSPDS5 A-SSPHSC05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 C 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSPDS6 A-SSPHSC06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 C 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSPDS8 A-SSPHSC08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 C 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSPDS10 A-SSPHSC10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 C 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSDL3 A-SSLC03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKD11 C 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSDL4 A-SSLC04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKD11 C 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSDL5 A-SSLC05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKD11 C 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSDL6 A-SSLC06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKD11 C 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSDL8 A-SSLC08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKD11 C 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSDL10 A-SSLC10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKD11 C 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSHDL3 A-SSHLC03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 C 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSHDL4 A-SSHLC04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 C 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSHDL5 A-SSHLC05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 C 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSHDL6 A-SSHLC06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 C 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSHDL8 A-SSHLC08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 C 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSHDL10 A-SSHLC10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 C 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSPDL3 A-SSPHLC03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 C 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSPDL4 A-SSPHLC04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 C 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSPDL5 A-SSPHLC05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 C 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSPDL6 A-SSPHLC06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 C 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSPDL8 A-SSPHLC08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 C 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSPDL10 A-SSPHLC10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 C 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSES3 SSSD03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKD11 D 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSES4 SSSD04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKD11 D 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSES5 SSSD05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKD11 D 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSES6 SSSD06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKD11 D 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSES8 SSSD08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKD11 D 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSES10 SSSD10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKD11 D 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSHES3 SSHSD03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 D 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSHES4 SSHSD04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 D 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSHES5 SSHSD05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 D 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSHES6 SSHSD06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 D 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSHES8 SSHSD08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 D 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSHES10 SSHSD10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 D 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSPES3 SSPHSD03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 D 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSPES4 SSPHSD04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 D 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSPES5 SSPHSD05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 D 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSPES6 SSPHSD06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 D 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSPES8 SSPHSD08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 D 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSPES10 SSPHSD10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 D 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSEL3 SSLD03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKD11 D 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSEL4 SSLD04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKD11 D 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSEL5 SSLD05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKD11 D 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSEL6 SSLD06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKD11 D 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSEL8 SSLD08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKD11 D 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSEL10 SSLD10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKD11 D 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSHEL3 SSHLD03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 D 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSHEL4 SSHLD04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 D 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSHEL5 SSHLD05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 D 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSHEL6 SSHLD06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 D 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSHEL8 SSHLD08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 D 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSHEL10 SSHLD10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 D 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSPEL3 SSPHLD03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 D 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSPEL4 SSPHLD04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 D 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSPEL5 SSPHLD05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 D 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSPEL6 SSPHLD06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 D 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSPEL8 SSPHLD08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 D 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSPEL10 SSPHLD10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 D 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSES3 A-SSSD03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKD11 D 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSES4 A-SSSD04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKD11 D 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSES5 A-SSSD05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKD11 D 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSES6 A-SSSD06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKD11 D 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSES8 A-SSSD08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKD11 D 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSES10 A-SSSD10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKD11 D 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSHES3 A-SSHSD03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 D 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSHES4 A-SSHSD04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 D 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSHES5 A-SSHSD05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 D 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSHES6 A-SSHSD06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 D 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSHES8 A-SSHSD08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 D 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSHES10 A-SSHSD10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 D 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSPES3 A-SSPHSD03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 D 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSPES4 A-SSPHSD04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 D 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSPES5 A-SSPHSD05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 D 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSPES6 A-SSPHSD06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 D 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSPES8 A-SSPHSD08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 D 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSPES10 A-SSPHSD10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 D 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSEL3 A-SSLD03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKD11 D 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSEL4 A-SSLD04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKD11 D 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSEL5 A-SSLD05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKD11 D 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSEL6 A-SSLD06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKD11 D 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSEL8 A-SSLD08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKD11 D 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSEL10 A-SSLD10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKD11 D 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSHEL3 A-SSHLD03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 D 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSHEL4 A-SSHLD04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 D 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSHEL5 A-SSHLD05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 D 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSHEL6 A-SSHLD06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 D 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSHEL8 A-SSHLD08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 D 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSHEL10 A-SSHLD10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 D 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSPEL3 A-SSPHLD03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 D 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSPEL4 A-SSPHLD04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 D 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSPEL5 A-SSPHLD05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 D 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSPEL6 A-SSPHLD06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 D 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSPEL8 A-SSPHLD08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 D 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSPEL10 A-SSPHLD10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 D 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSRS3 SSSE03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKD11 E 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSRS4 SSSE04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKD11 E 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSRS5 SSSE05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKD11 E 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSRS6 SSSE06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKD11 E 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSRS8 SSSE08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKD11 E 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSRS10 SSSE10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKD11 E 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSHRS3 SSHSE03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 E 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSHRS4 SSHSE04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 E 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSHRS5 SSHSE05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 E 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSHRS6 SSHSE06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 E 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSHRS8 SSHSE08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 E 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSHRS10 SSHSE10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 E 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSPRS3 SSPHSE03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 E 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSPRS4 SSPHSE04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 E 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSPRS5 SSPHSE05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 E 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSPRS6 SSPHSE06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 E 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSPRS8 SSPHSE08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 E 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSPRS10 SSPHSE10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 E 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSRL3 SSLE03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKD11 E 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSRL4 SSLE04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKD11 E 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSRL5 SSLE05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKD11 E 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSRL6 SSLE06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKD11 E 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSRL8 SSLE08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKD11 E 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSRL10 SSLE10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKD11 E 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSHRL3 SSHLE03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 E 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSHRL4 SSHLE04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 E 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSHRL5 SSHLE05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 E 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSHRL6 SSHLE06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 E 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSHRL8 SSHLE08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 E 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSHRL10 SSHLE10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 E 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSPRL3 SSPHLE03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 E 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSPRL4 SSPHLE04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 E 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSPRL5 SSPHLE05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 E 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSPRL6 SSPHLE06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 E 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSPRL8 SSPHLE08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 E 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSPRL10 SSPHLE10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 E 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSRS3 A-SSSE03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKD11 E 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSRS4 A-SSSE04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKD11 E 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSRS5 A-SSSE05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKD11 E 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSRS6 A-SSSE06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKD11 E 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSRS8 A-SSSE08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKD11 E 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSRS10 A-SSSE10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKD11 E 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSHRS3 A-SSHSE03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 E 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSHRS4 A-SSHSE04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 E 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSHRS5 A-SSHSE05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 E 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSHRS6 A-SSHSE06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 E 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSHRS8 A-SSHSE08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 E 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSHRS10 A-SSHSE10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 E 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSPRS3 A-SSPHSE03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 E 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSPRS4 A-SSPHSE04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 E 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSPRS5 A-SSPHSE05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 E 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSPRS6 A-SSPHSE06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 E 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSPRS8 A-SSPHSE08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 E 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSPRS10 A-SSPHSE10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 E 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSRL3 A-SSLE03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKD11 E 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSRL4 A-SSLE04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKD11 E 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSRL5 A-SSLE05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKD11 E 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSRL6 A-SSLE06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKD11 E 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSRL8 A-SSLE08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKD11 E 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSRL10 A-SSLE10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKD11 E 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSHRL3 A-SSHLE03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 E 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSHRL4 A-SSHLE04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 E 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSHRL5 A-SSHLE05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 E 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSHRL6 A-SSHLE06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 E 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSHRL8 A-SSHLE08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 E 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSHRL10 A-SSHLE10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 E 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSPRL3 A-SSPHLE03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 E 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSPRL4 A-SSPHLE04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 E 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSPRL5 A-SSPHLE05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 E 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSPRL6 A-SSPHLE06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 E 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSPRL8 A-SSPHLE08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 E 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSPRL10 A-SSPHLE10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 E 13.000 10 2.50~9.95 030~040