เบอร์ริ่งพั้นช์ INT พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป
เบอร์ริ่งพั้นช์ INT พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
เบอร์ริ่งพั้นช์ INTP168
เบอร์ริ่งพั้นช์ INTP168
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SPMS4 BPMS04-[040-080]-P[1.00-] SKD11 04 1.00~ 040~080
SPMS5 BPMS05-[040-080]-P[1.20-] SKD11 05 1.20~ 040~080
SPMS6 BPMS06-[040-080]-P[1.20-] SKD11 06 1.20~ 040~080
SPMS8 BPMS08-[040-080]-P[1.50-] SKD11 08 1.50~ 040~080
SPMS10 BPMS10-[050-100]-P[2.00-] SKD11 10 2.00~ 050~100
SPMS13 BPMS13-[050-100]-P[2.50-] SKD11 13 2.50~ 050~100
SPMS16 BPMS16-[050-100]-P[3.00-] SKD11 16 3.00~ 050~100
A-BPMS04-[040-080]-P[1.00-] SKD11 04 1.00~ 040~080
A-BPMS05-[040-080]-P[1.20-] SKD11 05 1.20~ 040~080
A-BPMS06-[040-080]-P[1.20-] SKD11 06 1.20~ 040~080
A-BPMS08-[040-080]-P[1.50-] SKD11 08 1.50~ 040~080
A-BPMS10-[050-100]-P[2.00-] SKD11 10 2.00~ 050~100
A-BPMS13-[050-100]-P[2.50-] SKD11 13 2.50~ 050~100
A-BPMS16-[050-100]-P[3.00-] SKD11 16 3.00~ 050~100
SHMS4 BPMS-H04-[040-080]-P[1.00-] SKH51 04 1.00~ 040~080
SHMS5 BPMS-H05-[040-080]-P[1.20-] SKH51 05 1.20~ 040~080
SHMS6 BPMS-H06-[040-080]-P[1.20-] SKH51 06 1.20~ 040~080
SHMS8 BPMS-H08-[040-080]-P[1.50-] SKH51 08 1.50~ 040~080
SHMS10 BPMS-H10-[050-100]-P[2.00-] SKH51 10 2.00~ 050~100
SHMS13 BPMS-H13-[050-100]-P[2.50-] SKH51 13 2.50~ 050~100
SHMS16 BPMS-H16-[050-100]-P[3.00-] SKH51 16 3.00~ 050~100
A-BPMS-H04-[040-080]-P[1.00-] SKH51 04 1.00~ 040~080
A-BPMS-H05-[040-080]-P[1.20-] SKH51 05 1.20~ 040~080
A-BPMS-H06-[040-080]-P[1.20-] SKH51 06 1.20~ 040~080
A-BPMS-H08-[040-080]-P[1.50-] SKH51 08 1.50~ 040~080
A-BPMS-H10-[050-100]-P[2.00-] SKH51 10 2.00~ 050~100
A-BPMS-H13-[050-100]-P[2.50-] SKH51 13 2.50~ 050~100
A-BPMS-H16-[050-100]-P[3.00-] SKH51 16 3.00~ 050~100
JPMS04-[040-080]-P[1.50-] SKH51 04 1.50~ 040~080
JPMS05-[040-080]-P[1.50-] SKH51 05 1.50~ 040~080
JPMS06-[040-080]-P[2.00-] SKH51 06 2.00~ 040~080
JPMS08-[040-080]-P[3.00-] SKD11 08 3.00~ 040~080
JPMS10-[040-080]-P[3.00-] SKD11 10 3.00~ 040~080
JPMS13-[040-080]-P[3.50-] SKD11 13 3.50~ 040~080
JPMS16-[040-080]-P[5.00-] SKD11 16 5.00~ 040~080
A-JPMS04-[040-080]-P[1.50-] SKH51 04 1.50~ 040~080
A-JPMS05-[040-080]-P[1.50-] SKH51 05 1.50~ 040~080
A-JPMS06-[040-080]-P[2.00-] SKH51 06 2.00~ 040~080
A-JPMS08-[040-080]-P[3.00-] SKD11 08 3.00~ 040~080
A-JPMS10-[040-080]-P[3.00-] SKD11 10 3.00~ 040~080
A-JPMS13-[040-080]-P[3.50-] SKD11 13 3.50~ 040~080
A-JPMS16-[040-080]-P[5.00-] SKD11 16 5.00~ 040~080
JPHMS04-[040-080]-P[1.50-] HAP40 04 1.50~ 040~080
JPHMS05-[040-080]-P[1.50-] HAP40 05 1.50~ 040~080
JPHMS06-[040-080]-P[2.00-] HAP40 06 2.00~ 040~080
JPHMS08-[040-080]-P[3.00-] HAP40 08 3.00~ 040~080
JPHMS10-[040-080]-P[3.00-] HAP40 10 3.00~ 040~080
JPHMS13-[040-080]-P[3.50-] HAP40 13 3.50~ 040~080
JPHMS16-[040-080]-P[5.00-] HAP40 16 5.00~ 040~080
A-JPHMS04-[040-080]-P[1.50-] HAP40 04 1.50~ 040~080
A-JPHMS05-[040-080]-P[1.50-] HAP40 05 1.50~ 040~080
A-JPHMS06-[040-080]-P[2.00-] HAP40 06 2.00~ 040~080
A-JPHMS08-[040-080]-P[3.00-] HAP40 08 3.00~ 040~080
A-JPHMS10-[040-080]-P[3.00-] HAP40 10 3.00~ 040~080
A-JPHMS13-[040-080]-P[3.50-] HAP40 13 3.50~ 040~080
A-JPHMS16-[040-080]-P[5.00-] HAP40 16 5.00~ 040~080
SPMT4 BPMT04-[040-080]-P[1.00-] SKD11 04 1.00~ 040~080
BPMT05-[040-080]-P[1.20-] SKD11 05 1.20~ 040~080
SPMT6 BPMT06-[040-080]-P[1.20-] SKD11 06 1.20~ 040~080
SPMT8 BPMT08-[040-080]-P[1.50-] SKD11 08 1.50~ 040~080
SPMT10 BPMT10-[050-100]-P[2.00-] SKD11 10 2.00~ 050~100
SPMT13 BPMT13-[050-100]-P[2.50-] SKD11 13 2.50~ 050~100
SPMT16 BPMT16-[050-100]-P[3.00-] SKD11 16 3.00~ 050~100
SHMT4 BPMT-H04-[040-080]-P[1.00-] SKD11 04 1.00~ 040~080
SHMT5 BPMT-H05-[040-080]-P[1.20-] SKD11 05 1.20~ 040~080
SHMT6 BPMT-H06-[040-080]-P[1.20-] SKD11 06 1.20~ 040~080
SHMT8 BPMT-H08-[040-080]-P[1.50-] SKD11 08 1.50~ 040~080
SHMT10 BPMT-H10-[050-100]-P[2.00-] SKD11 10 2.00~ 050~100
SHMT13 BPMT-H13-[050-100]-P[2.50-] SKD11 13 2.50~ 050~100
SHMT16 BPMT-H16-[050-100]-P[3.00-] SKD11 16 3.00~ 050~100
A-BPMT04-[040-080]-P[1.00-] SKH51 04 1.00~ 040~080
A-BPMT05-[040-080]-P[1.20-] SKH51 05 1.20~ 040~080
A-BPMT06-[040-080]-P[1.20-] SKH51 06 1.20~ 040~080
A-BPMT08-[040-080]-P[1.50-] SKH51 08 1.50~ 040~080
A-BPMT10-[050-100]-P[2.00-] SKH51 10 2.00~ 050~100
A-BPMT13-[050-100]-P[2.50-] SKH51 13 2.50~ 050~100
A-BPMT16-[050-100]-P[3.00-] SKH51 16 3.00~ 050~100
A-BPMT-H04-[040-080]-P[1.00-] SKH51 04 1.00~ 040~080
A-BPMT-H05-[040-080]-P[1.20-] SKH51 05 1.20~ 040~080
A-BPMT-H06-[040-080]-P[1.20-] SKH51 06 1.20~ 040~080
A-BPMT-H08-[040-080]-P[1.50-] SKH51 08 1.50~ 040~080
A-BPMT-H10-[050-100]-P[2.00-] SKH51 10 2.00~ 050~100
A-BPMT-H13-[050-100]-P[2.50-] SKH51 13 2.50~ 050~100
A-BPMT-H16-[050-100]-P[3.00-] SKH51 16 3.00~ 050~100
JPMT04-[040-080]-P[1.50-] SKH51 04 1.50~ 040~080
JPMT05-[040-080]-P[1.50-] SKH51 05 1.50~ 040~080
JPMT06-[040-080]-P[2.00-] SKH51 06 2.00~ 040~080
JPMT08-[040-080]-P[3.00-] SKD11 08 3.00~ 040~080
JPMT10-[040-080]-P[3.00-] SKD11 10 3.00~ 040~080
JPMT13-[040-080]-P[3.50-] SKD11 13 3.50~ 040~080
JPMT16-[040-080]-P[5.00-] SKD11 16 5.00~ 040~080
A-JPMT04-[040-080]-P[1.50-] SKH51 04 1.50~ 040~080
A-JPMT05-[040-080]-P[1.50-] SKH51 05 1.50~ 040~080