เบอร์ริ่งพั้นช์ ชนิดฉีกชิ้นงานโดยไม่มีเศษ INT พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป
เบอร์ริ่งพั้นช์ ชนิดฉีกชิ้นงานโดยไม่มีเศษ INT พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
เบอร์ริ่งพั้นช์ ชนิดฉีกชิ้นงานโดยไม่มีเศษ INTP170
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SP2E5 SBP2E05-[040-080]-P[1.20-] SKD11 05 1.20~ 040~080
SP2E6 SBP2E06-[040-080]-P[1.20-] SKD11 06 1.20~ 040~080
SP2E8 SBP2E08-[040-100]-P[1.50-] SKD11 08 1.50~ 040~100
SP2E10 SBP2E10-[050-100]-P[2.00-] SKD11 10 2.00~ 050~100
SP2E13 SBP2E13-[050-100]-P[2.50-] SKD11 13 2.50~ 050~100
SP2E16 SBP2E16-[050-100]-P[3.00-] SKD11 16 3.00~ 050~100
A-SBP2E05-[040-080]-P[1.20-] SKD11 05 1.20~ 040~080
A-SBP2E06-[040-080]-P[1.20-] SKD11 06 1.20~ 040~080
A-SBP2E08-[040-100]-P[1.50-] SKD11 08 1.50~ 040~100
A-SBP2E10-[050-100]-P[2.00-] SKD11 10 2.00~ 050~100
A-SBP2E13-[050-100]-P[2.50-] SKD11 13 2.50~ 050~100
A-SBP2E16-[050-100]-P[3.00-] SKD11 16 3.00~ 050~100
SBP-H2E05-[040-080]-P[1.20-] SKH51 05 1.20~ 040~080
SBP-H2E06-[040-080]-P[1.20-] SKH51 06 1.20~ 040~080
SBP-H2E08-[040-100]-P[1.50-] SKH51 08 1.50~ 040~100
SBP-H2E10-[050-100]-P[2.00-] SKH51 10 2.00~ 050~100
SBP-H2E13-[050-100]-P[2.50-] SKH51 13 2.50~ 050~100
SBP-H2E16-[050-100]-P[3.00-] SKH51 16 3.00~ 050~100
A-SBP-H2E05-[040-080]-P[1.20-] SKH51 05 1.20~ 040~080
A-SBP-H2E06-[040-080]-P[1.20-] SKH51 06 1.20~ 040~080
A-SBP-H2E08-[040-100]-P[1.50-] SKH51 08 1.50~ 040~100
A-SBP-H2E10-[050-100]-P[2.00-] SKH51 10 2.00~ 050~100
A-SBP-H2E13-[050-100]-P[2.50-] SKH51 13 2.50~ 050~100
A-SBP-H2E16-[050-100]-P[3.00-] SKH51 16 3.00~ 050~100
SP3E5 SBP3E05-[040-080]-P[1.20-] SKD11 05 1.20~ 040~080
SP3E6 SBP3E06-[040-080]-P[1.20-] SKD11 06 1.20~ 040~080
SP3E8 SBP3E08-[040-100]-P[1.50-] SKD11 08 1.50~ 040~100
SP3E10 SBP3E10-[050-100]-P[2.00-] SKD11 10 2.00~ 050~100
SP3E13 SBP3E13-[050-100]-P[2.50-] SKD11 13 2.50~ 050~100
SP3E16 SBP3E16-[050-100]-P[3.00-] SKD11 16 3.00~ 050~100
A-SBP3E05-[040-080]-P[1.20-] SKD11 05 1.20~ 040~080
A-SBP3E06-[040-080]-P[1.20-] SKD11 06 1.20~ 040~080
A-SBP3E08-[040-100]-P[1.50-] SKD11 08 1.50~ 040~100
A-SBP3E10-[050-100]-P[2.00-] SKD11 10 2.00~ 050~100
A-SBP3E13-[050-100]-P[2.50-] SKD11 13 2.50~ 050~100
A-SBP3E16-[050-100]-P[3.00-] SKD11 16 3.00~ 050~100
SBP-H3E05-[040-080]-P[1.20-] SKH51 05 1.20~ 040~080
SBP-H3E06-[040-080]-P[1.20-] SKH51 06 1.20~ 040~080
SBP-H3E08-[040-100]-P[1.50-] SKH51 08 1.50~ 040~100
SBP-H3E10-[050-100]-P[2.00-] SKH51 10 2.00~ 050~100
SBP-H3E13-[050-100]-P[2.50-] SKH51 13 2.50~ 050~100
SBP-H3E16-[050-100]-P[3.00-] SKH51 16 3.00~ 050~100
A-SBP-H3E05-[040-080]-P[1.20-] SKH51 05 1.20~ 040~080
A-SBP-H3E06-[040-080]-P[1.20-] SKH51 06 1.20~ 040~080
A-SBP-H3E08-[040-100]-P[1.50-] SKH51 08 1.50~ 040~100
A-SBP-H3E10-[050-100]-P[2.00-] SKH51 10 2.00~ 050~100
A-SBP-H3E13-[050-100]-P[2.50-] SKH51 13 2.50~ 050~100
A-SBP-H3E16-[050-100]-P[3.00-] SKH51 16 3.00~ 050~100
SP4E5 SBP4E05-[040-080]-P[1.20-] SKD11 05 1.20~ 040~080
SP4E6 SBP4E06-[040-080]-P[1.20-] SKD11 06 1.20~ 040~080
SP4E8 SBP4E08-[040-100]-P[1.50-] SKD11 08 1.50~ 040~100
SP4E10 SBP4E10-[050-100]-P[2.00-] SKD11 10 2.00~ 050~100
SP4E13 SBP4E13-[050-100]-P[2.50-] SKD11 13 2.50~ 050~100
SP4E16 SBP4E16-[050-100]-P[3.00-] SKD11 16 3.00~ 050~100
A-SBP4E05-[040-080]-P[1.20-] SKD11 05 1.20~ 040~080
A-SBP4E06-[040-080]-P[1.20-] SKD11 06 1.20~ 040~080
A-SBP4E08-[040-100]-P[1.50-] SKD11 08 1.50~ 040~100
A-SBP4E10-[050-100]-P[2.00-] SKD11 10 2.00~ 050~100
A-SBP4E13-[050-100]-P[2.50-] SKD11 13 2.50~ 050~100
A-SBP4E16-[050-100]-P[3.00-] SKD11 16 3.00~ 050~100
SBP-H4E05-[040-080]-P[1.20-] SKH51 05 1.20~ 040~080
SBP-H4E06-[040-080]-P[1.20-] SKH51 06 1.20~ 040~080
SBP-H4E08-[040-100]-P[1.50-] SKH51 08 1.50~ 040~100
SBP-H4E10-[050-100]-P[2.00-] SKH51 10 2.00~ 050~100
SBP-H4E13-[050-100]-P[2.50-] SKH51 13 2.50~ 050~100
SBP-H4E16-[050-100]-P[3.00-] SKH51 16 3.00~ 050~100
A-SBP-H4E05-[040-080]-P[1.20-] SKH51 05 1.20~ 040~080
A-SBP-H4E06-[040-080]-P[1.20-] SKH51 06 1.20~ 040~080
A-SBP-H4E08-[040-100]-P[1.50-] SKH51 08 1.50~ 040~100
A-SBP-H4E10-[050-100]-P[2.00-] SKH51 10 2.00~ 050~100
A-SBP-H4E13-[050-100]-P[2.50-] SKH51 13 2.50~ 050~100
A-SBP-H4E16-[050-100]-P[3.00-] SKH51 16 3.00~ 050~100