พั้นช์ขึ้นรูปปลายทรงกลม INT พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป
พั้นช์ขึ้นรูปปลายทรงกลม INT พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ยนค่าต่างๆ จากมาตรฐานที่กำหนด INTP171
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SHSR3-80 EMPB03-[020-080]-P[2.50-] SKH51 03 2.50~ 020~080
SHSR4-80 EMPB04-[020-080]-P[3.00-] SKH51 04 3.00~ 020~080
SHSR5-80 EMPB05-[020-080]-P[4.00-] SKH51 05 4.00~ 020~080
SHSR6-80 EMPB06-[020-080]-P[5.00-] SKH51 06 5.00~ 020~080
SHSR8-80 EMPB08-[020-080]-P[6.00-] SKH51 08 6.00~ 020~080
SHSR10-80 EMPB10-[020-080]-P[8.00-] SKH51 10 8.00~ 020~080
SPSR4-80 EMPS03-[020-080]-P[2.00-] SKD11 03 2.00~ 020~080
SPSR4-80 EMPS04-[020-080]-P[3.00-] SKD11 04 3.00~ 020~080
SPSR5-80 EMPS05-[020-080]-P[4.00-] SKD11 05 4.00~ 020~080
SPSR6-80 EMPS06-[020-080]-P[5.00-] SKD11 06 5.00~ 020~080
SPSR8-80 EMPS08-[020-080]-P[6.00-] SKD11 08 6.00~ 020~080
SPSR10-80 EMPS10-[020-080]-P[8.00-] SKD11 10 8.00~ 020~080
SPSTT03 EMPT03-[020-080]-P[2.00-] SKD11 03 2.00~ 020~080
SPSTT04 EMPT04-[020-080]-P[3.00-] SKD11 04 3.00~ 020~080
SPSTT05 EMPT05-[020-080]-P[4.00-] SKD11 05 4.00~ 020~080
SPSTT06 EMPT06-[020-080]-P[5.00-] SKD11 06 5.00~ 020~080
SPSTT08 EMPT08-[020-080]-P[6.00-] SKD11 08 6.00~ 020~080
SPSTT10 EMPT10-[020-080]-P[8.00-] SKD11 10 8.00~ 020~080
SHSTT03 EMPT-H03-[020-080]-P[2.00-] SKH51 03 2.00~ 020~080
SHSTT04 EMPT-H04-[020-080]-P[3.00-] SKH51 04 3.00~ 020~080
SHSTT05 EMPT-H05-[020-080]-P[4.00-] SKH51 05 4.00~ 020~080
SHSTT06 EMPT-H06-[020-080]-P[5.00-] SKH51 06 5.00~ 020~080
SHSTT08 EMPT-H08-[020-080]-P[6.00-] SKH51 08 6.00~ 020~080
SHSTT10 EMPT-H10-[020-080]-P[8.00-] SKH51 10 8.00~ 020~080