พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์ INT พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป
พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์ INT พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์ INTP172
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) L (L dimension) (mm)
KMCP10 EP10-[040-120] SKD11 10 040~120
KMCP10 EP10-[040-120] SKD11 10 040~120
KMCP13 EP13-[040-120] SKD11 13 040~120
KMCP16 EP16-[040-120] SKD11 16 040~120
KMCP20 EP20-[040-120] SKD11 20 040~120
KMCPW13 EPW13-[040-120] SKD11 13 040~120
KMCPW16 EPW16-[040-120] SKD11 16 040~120
KMCPW20 EPW20-[040-120] SKD11 20 040~120
KMCPW25 EPW25-[040-120] SKD11 25 040~120