พั้นช์มีบ่า ชนิดยาว INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีบ่า ชนิดยาว INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า ชนิดยาว INTP18
พั้นช์มีบ่า ชนิดยาว INTP18
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
S-SPSA03-[090-100]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8.000 03 1.00~2.99 090~100
S-SPSA04-[090-100]-P[1.00-3.99] SKD11 A 8.000 04 1.00~3.99 090~100
S-SPSA05-[090-100]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8.000 05 2.00~4.99 090~100
S-SPSA06-[090-100]-P[2.00-5.99] SKD11 A 8.000 06 2.00~5.99 090~100
S-SPSA08-[110-120]-P[3.00-7.99] SKD11 A 13.000 08 3.00~7.99 110~120
S-SPSA10-[110-150]-P[3.00-9.99] SKD11 A 13.000 10 3.00~9.99 110~150
S-SPSA13-[110-150]-P[6.00-12.99] SKD11 A 13.000 13 6.00~12.99 110~150
S-SPSA16-[110-150]-P[10.00-15.99] SKD11 A 13.000 16 10.00~15.99 110~150
S-SPSA20-[110-150]-P[13.00-19.99] SKD11 A 19.000 20 13.00~19.99 110~150
S-SPSA25-[110-150]-P[18.00-24.99] SKD11 A 19.000 25 18.00~24.99 110~150
S-SPSA32-[130-150]-P[20.00-31.99] SKD11 A 19.000 32 20.00~31.99 130~150
S-SPSA38-[130-150]-P[28.00-37.99] SKD11 A 19.000 38 28.00~37.99 130~150
S-SPSA45-[130-150]-P[35.00-44.99] SKD11 A 19.000 45 35.00~44.99 130~150
S-SPSB04-[090-100]-P[1.00-3.97] SKD11 B 8.000 04 1.00~3.97 090~100
S-SPSB05-[090-100]-P[1.20-4.97] SKD11 B 8.000 05 1.20~4.97 090~100
S-SPSB06-[090-100]-P[1.50-5.97] SKD11 B 8.000 06 1.50~5.97 090~100
S-SPSB08-[110-120]-P[2.00-7.97] SKD11 B 13.000 08 2.00~7.97 110~120
S-SPSB10-[110-150]-P[2.50-9.97] SKD11 B 13.000 10 2.50~9.97 110~150
S-SPSB13-[110-150]-P[3.00-12.97] SKD11 B 13.000 13 3.00~12.97 110~150
S-SPSB16-[110-150]-P[4.00-15.97] SKD11 B 13.000 16 4.00~15.97 110~150
S-SPSB20-[110-150]-P[5.00-19.97] SKD11 B 19.000 20 5.00~19.97 110~150
S-SPSB25-[110-150]-P[6.00-24.97] SKD11 B 19.000 25 6.00~24.97 110~150
S-SPSB32-[130-150]-P[7.00-31.97] SKD11 B 19.000 32 7.00~31.97 130~150
S-SPSC04-[090-100]-P[1.00-3.97] SKD11 C 8.000 04 1.00~3.97 090~100
S-SPSC05-[090-100]-P[1.20-4.97] SKD11 C 8.000 05 1.20~4.97 090~100
S-SPSC06-[090-100]-P[1.50-5.97] SKD11 C 8.000 06 1.50~5.97 090~100
S-SPSC08-[110-120]-P[2.00-7.97] SKD11 C 13.000 08 2.00~7.97 110~120
S-SPSC10-[110-150]-P[2.50-9.97] SKD11 C 13.000 10 2.50~9.97 110~150
S-SPSC13-[110-150]-P[3.00-12.97] SKD11 C 13.000 13 3.00~12.97 110~150
S-SPSC16-[110-150]-P[4.00-15.97] SKD11 C 13.000 16 4.00~15.97 110~150
S-SPSC20-[110-150]-P[5.00-19.97] SKD11 C 19.000 20 5.00~19.97 110~150
S-SPSC25-[110-150]-P[6.00-24.97] SKD11 C 19.000 25 6.00~24.97 110~150
S-SPSC32-[130-150]-P[7.00-31.97] SKD11 C 19.000 32 7.00~31.97 130~150
S-SPSD04-[090-100]-P[1.00-3.97] SKD11 D 8.000 04 1.00~3.97 090~100
S-SPSD05-[090-100]-P[1.20-4.97] SKD11 D 8.000 05 1.20~4.97 090~100
S-SPSD06-[090-100]-P[1.50-5.97] SKD11 D 8.000 06 1.50~5.97 090~100
S-SPSD08-[110-120]-P[2.00-7.97] SKD11 D 13.000 08 2.00~7.97 110~120
S-SPSD10-[110-150]-P[2.50-9.97] SKD11 D 13.000 10 2.50~9.97 110~150
S-SPSD13-[110-150]-P[3.00-12.97] SKD11 D 13.000 13 3.00~12.97 110~150
S-SPSD16-[110-150]-P[4.00-15.97] SKD11 D 13.000 16 4.00~15.97 110~150
S-SPSD20-[110-150]-P[5.00-19.97] SKD11 D 19.000 20 5.00~19.97 110~150
S-SPSD25-[110-150]-P[6.00-24.97] SKD11 D 19.000 25 6.00~24.97 110~150
S-SPSD32-[130-150]-P[7.00-31.97] SKD11 D 19.000 32 7.00~31.97 130~150
S-SPSE04-[090-100]-P[1.00-3.97] SKD11 E 8.000 04 1.00~3.97 090~100
S-SPSE05-[090-100]-P[1.20-4.97] SKD11 E 8.000 05 1.20~4.97 090~100
S-SPSE06-[090-100]-P[1.50-5.97] SKD11 E 8.000 06 1.50~5.97 090~100
S-SPSE08-[110-120]-P[2.00-7.97] SKD11 E 13.000 08 2.00~7.97 110~120
S-SPSE10-[110-150]-P[2.50-9.97] SKD11 E 13.000 10 2.50~9.97 110~150
S-SPSE13-[110-150]-P[3.00-12.97] SKD11 E 13.000 13 3.00~12.97 110~150
S-SPSE16-[110-150]-P[4.00-15.97] SKD11 E 13.000 16 4.00~15.97 110~150
S-SPSE20-[110-150]-P[5.00-19.97] SKD11 E 19.000 20 5.00~19.97 110~150
S-SPSE25-[110-150]-P[6.00-24.97] SKD11 E 19.000 25 6.00~24.97 110~150
S-SPSE32-[130-150]-P[7.00-31.97] SKD11 E 19.000 32 7.00~31.97 130~150
S-SPLA03-[090-100]-P[1.00-2.99] SKD11 A 13.000 03 1.00~2.99 090~100
S-SPLA04-[090-100]-P[1.00-3.99] SKD11 A 13.000 04 1.00~3.99 090~100
S-SPLA05-[090-100]-P[2.00-4.99] SKD11 A 13.000 05 2.00~4.99 090~100
S-SPLA06-[090-100]-P[2.00-5.99] SKD11 A 13.000 06 2.00~5.99 090~100
S-SPLA08-[110-120]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19.000 08 3.00~7.99 110~120
S-SPLA10-[110-150]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19.000 10 3.00~9.99 110~150
S-SPLA13-[110-150]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19.000 13 6.00~12.99 110~150
S-SPLA16-[110-150]-P[10.00-15.99] SKD11 A 19.000 16 10.00~15.99 110~150
S-SPLA20-[110-150]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25.000 20 13.00~19.99 110~150
S-SPLA25-[110-150]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25.000 25 18.00~24.99 110~150
S-SPLA32-[130-150]-P[20.00-31.99] SKD11 A 25.000 32 20.00~31.99 130~150
S-SPLA38-[130-150]-P[28.00-37.99] SKD11 A 25.000 38 28.00~37.99 130~150
S-SPLA45-[130-150]-P[35.00-44.99] SKD11 A 25.000 45 35.00~44.99 130~150
S-SPLB04-[090-100]-P[2.00-3.97] SKD11 B 13.000 04 2.00~3.97 090~100
S-SPLB05-[090-100]-P[2.00-4.97] SKD11 B 13.000 05 2.00~4.97 090~100
S-SPLB06-[090-100]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13.000 06 2.00~5.97 090~100
S-SPLB08-[110-120]-P[2.50-7.97] SKD11 B 19.000 08 2.50~7.97 110~120
S-SPLB10-[110-150]-P[2.50-9.97] SKD11 B 19.000 10 2.50~9.97 110~150
S-SPLB13-[110-150]-P[3.00-12.97] SKD11 B 19.000 13 3.00~12.97 110~150
S-SPLB16-[110-150]-P[4.00-15.97] SKD11 B 19.000 16 4.00~15.97 110~150
S-SPLB20-[110-150]-P[5.00-19.97] SKD11 B 25.000 20 5.00~19.97 110~150
S-SPLB25-[110-150]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25.000 25 6.00~24.97 110~150
S-SPLB32-[130-150]-P[7.00-31.97] SKD11 B 25.000 32 7.00~31.97 130~150
S-SPLC04-[090-100]-P[2.00-3.97] SKD11 C 13.000 04 2.00~3.97 090~100
S-SPLC05-[090-100]-P[2.00-4.97] SKD11 C 13.000 05 2.00~4.97 090~100
S-SPLC06-[090-100]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13.000 06 2.00~5.97 090~100
S-SPLC08-[110-120]-P[2.50-7.97] SKD11 C 19.000 08 2.50~7.97 110~120
S-SPLC10-[110-150]-P[2.50-9.97] SKD11 C 19.000 10 2.50~9.97 110~150
S-SPLC13-[110-150]-P[3.00-12.97] SKD11 C 19.000 13 3.00~12.97 110~150
S-SPLC16-[110-150]-P[4.00-15.97] SKD11 C 19.000 16 4.00~15.97 110~150
S-SPLC20-[110-150]-P[5.00-19.97] SKD11 C 25.000 20 5.00~19.97 110~150
S-SPLC25-[110-150]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25.000 25 6.00~24.97 110~150
S-SPLC32-[130-150]-P[7.00-31.97] SKD11 C 25.000 32 7.00~31.97 130~150
S-SPLD04-[090-100]-P[2.00-3.97] SKD11 D 13.000 04 2.00~3.97 090~100
S-SPLD05-[090-100]-P[2.00-4.97] SKD11 D 13.000 05 2.00~4.97 090~100
S-SPLD06-[090-100]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13.000 06 2.00~5.97 090~100
S-SPLD08-[110-120]-P[2.50-7.97] SKD11 D 19.000 08 2.50~7.97 110~120
S-SPLD10-[110-150]-P[2.50-9.97] SKD11 D 19.000 10 2.50~9.97 110~150
S-SPLD13-[110-150]-P[3.00-12.97] SKD11 D 19.000 13 3.00~12.97 110~150
S-SPLD16-[110-150]-P[4.00-15.97] SKD11 D 19.000 16 4.00~15.97 110~150
S-SPLD20-[110-150]-P[5.00-19.97] SKD11 D 25.000 20 5.00~19.97 110~150
S-SPLD25-[110-150]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25.000 25 6.00~24.97 110~150
S-SPLD32-[130-150]-P[7.00-31.97] SKD11 D 25.000 32 7.00~31.97 130~150
S-SPLE04-[090-100]-P[2.00-3.97] SKD11 E 13.000 04 2.00~3.97 090~100
S-SPLE05-[090-100]-P[2.00-4.97] SKD11 E 13.000 05 2.00~4.97 090~100
S-SPLE06-[090-100]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13.000 06 2.00~5.97 090~100
S-SPLE08-[110-120]-P[2.50-7.97] SKD11 E 19.000 08 2.50~7.97 110~120
S-SPLE10-[110-150]-P[2.50-9.97] SKD11 E 19.000 10 2.50~9.97 110~150
S-SPLE13-[110-150]-P[3.00-12.97] SKD11 E 19.000 13 3.00~12.97 110~150
S-SPLE16-[110-150]-P[4.00-15.97] SKD11 E 19.000 16 4.00~15.97 110~150
S-SPLE20-[110-150]-P[5.00-19.97] SKD11 E 25.000 20 5.00~19.97 110~150
S-SPLE25-[110-150]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25.000 25 6.00~24.97 110~150
S-SPLE32-[130-150]-P[7.00-31.97] SKD11 E 25.000 32 7.00~31.97 130~150