พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานทั่วไป INT
พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานทั่วไป INT

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานทั่วไป INTP184
พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานทั่วไป INTP184
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
PLSA10-[063-090]-P[3.00-9.97] SKD11 A 13 10 3.00~9.97 063~090
PLSA13-[063-090]-P[6.00-12.97] SKD11 A 13 13 6.00~12.97 063~090
PLSA16-[063-090]-P[10.00-15.97] SKD11 A 19 16 10.00~15.97 063~090
ELPAS20 PLSA20-[063-090]-P[13.00-19.97] SKD11 A 19 20 13.00~19.97 063~090
ELPAS25 PLSA25-[063-090]-P[18.00-24.97] SKD11 A 19 25 18.00~24.97 063~090
ELPAS32 PLSA32-[063-090]-P[22.00-31.97] SKD11 A 19 32 22.00~31.97 063~090
ELPGS10 PLSB10-[063-090]-P[2.50-9.90] SKD11 B 13 10 2.50~9.90 063~090
ELPGS13 PLSB13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 B 13 13 3.00~12.90 063~090
ELPGS16 PLSB16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 B 19 16 4.00~15.90 063~090
ELPGS20 PLSB20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 B 19 20 5.00~19.90 063~090
ELPGS25 PLSB25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 B 19 25 6.00~24.90 063~090
ELPGS32 PLSB32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 B 19 32 7.00~31.90 063~090
ELPDS10 PLSC10-[063-090]-P[2.50-9.90] SKD11 C 13 10 2.50~9.90 063~090
ELPDS13 PLSC13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 C 13 13 3.00~12.90 063~090
ELPDS16 PLSC16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 C 19 16 4.00~15.90 063~090
ELPDS20 PLSC20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 C 19 20 5.00~19.90 063~090
ELPDS25 PLSC25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 C 19 25 6.00~24.90 063~090
ELPDS32 PLSC32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 C 19 32 7.00~31.90 063~090
ELPES10 PLSD10-[063-090]-P[2.50-9.90] SKD11 D 13 10 2.50~9.90 063~090
ELPES13 PLSD13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 D 13 13 3.00~12.90 063~090
ELPES16 PLSD16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 D 19 16 4.00~15.90 063~090
ELPES20 PLSD20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 D 19 20 5.00~19.90 063~090
ELPES25 PLSD25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 D 19 25 6.00~24.90 063~090
ELPES32 PLSD32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 D 19 32 7.00~31.90 063~090
ELPRS10 PLSE10-[063-090]-P[2.50-9.90] SKD11 E 13 10 2.50~9.90 063~090
ELPRS13 PLSE13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 E 13 13 3.00~12.90 063~090
ELPRS16 PLSE16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 E 19 16 4.00~15.90 063~090
ELPRS20 PLSE20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 E 19 20 5.00~19.90 063~090
ELPRS25 PLSE25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 E 19 25 6.00~24.90 063~090
ELPRS32 PLSE32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 E 19 32 7.00~31.90 063~090
PLGSA10-[063-090]-P[3.00-9.97] SKD11 A 13 10 3.00~9.97 063~090
PLGSA13-[063-090]-P[6.00-12.97] SKD11 A 13 13 6.00~12.97 063~090
PLGSA16-[063-090]-P[10.00-15.97] SKD11 A 19 16 10.00~15.97 063~090
PLGSA20-[063-090]-P[13.00-19.97] SKD11 A 19 20 13.00~19.97 063~090
PLGSA25-[063-090]-P[18.00-24.97] SKD11 A 19 25 18.00~24.97 063~090
PLGSA32-[063-090]-P[22.00-31.97] SKD11 A 19 32 22.00~31.97 063~090
PLGSB10-[063-090]-P[2.50-9.90] SKD11 B 13 10 2.50~9.90 063~090
PLGSB13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 B 13 13 3.00~12.90 063~090
PLGSB16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 B 19 16 4.00~15.90 063~090
PLGSB20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 B 19 20 5.00~19.90 063~090
PLGSB25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 B 19 25 6.00~24.90 063~090
PLGSB32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 B 19 32 7.00~31.90 063~090
PLGSC10-[063-090]-P[2.50-9.90] SKD11 C 13 10 2.50~9.90 063~090
PLGSC13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 C 13 13 3.00~12.90 063~090
PLGSC16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 C 19 16 4.00~15.90 063~090
PLGSC20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 C 19 20 5.00~19.90 063~090
PLGSC25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 C 19 25 6.00~24.90 063~090
PLGSC32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 C 19 32 7.00~31.90 063~090
PLGSD10-[063-090]-P[2.50-9.90] SKD11 D 13 10 2.50~9.90 063~090
PLGSD13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 D 13 13 3.00~12.90 063~090
PLGSD16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 D 19 16 4.00~15.90 063~090
PLGSD20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 D 19 20 5.00~19.90 063~090
PLGSD25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 D 19 25 6.00~24.90 063~090
PLGSD32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 D 19 32 7.00~31.90 063~090
PLGSE10-[063-090]-P[2.50-9.90] SKD11 E 13 10 2.50~9.90 063~090
PLGSE13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 E 13 13 3.00~12.90 063~090
PLGSE16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 E 19 16 4.00~15.90 063~090
PLGSE20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 E 19 20 5.00~19.90 063~090
PLGSE25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 E 19 25 6.00~24.90 063~090
PLGSE32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 E 19 32 7.00~31.90 063~090
PLLA10-[071-090]-P[3.00-9.97] SKD11 A 19 10 3.00~9.97 071~090
PLLA13-[071-090]-P[6.00-12.97] SKD11 A 19 13 6.00~12.97 071~090
PLLA16-[071-090]-P[10.00-15.97] SKD11 A 25 16 10.00~15.97 071~090
PLLA20-[071-090]-P[13.00-19.97] SKD11 A 25 20 13.00~19.97 071~090
PLLA25-[071-090]-P[18.00-24.97] SKD11 A 25 25 18.00~24.97 071~090
PLLA32-[071-090]-P[22.00-31.97] SKD11 A 25 32 22.00~31.97 071~090
PLLB10-[071-090]-P[2.50-9.90] SKD11 B 19 10 2.50~9.90 071~090
PLLB13-[071-090]-P[3.00-12.90] SKD11 B 19 13 3.00~12.90 071~090
PLLB16-[071-090]-P[4.00-15.90] SKD11 B 25 16 4.00~15.90 071~090
PLLB20-[071-090]-P[5.00-19.90] SKD11 B 25 20 5.00~19.90 071~090
PLLB25-[071-090]-P[6.00-24.90] SKD11 B 25 25 6.00~24.90 071~090
PLLB32-[071-090]-P[7.00-31.90] SKD11 B 25 32 7.00~31.90 071~090
PLLC10-[071-090]-P[2.50-9.90] SKD11 C 19 10 2.50~9.90 071~090
PLLC13-[071-090]-P[3.00-12.90] SKD11 C 19 13 3.00~12.90 071~090
PLLC16-[071-090]-P[4.00-15.90] SKD11 C 25 16 4.00~15.90 071~090
PLLC20-[071-090]-P[5.00-19.90] SKD11 C 25 20 5.00~19.90 071~090
PLLC25-[071-090]-P[6.00-24.90] SKD11 C 25 25 6.00~24.90