พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานหนัก INT
พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานหนัก INT

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานหนัก INTP186
พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานหนัก INTP186
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
EBPAS10 PHSA10-[071-100]-P[3.00-9.97] SKH51 A 13 10 3.00~9.97 071~100
EBPAS13 PHSA13-[071-100]-P[6.00-12.97] SKH51 A 13 13 6.00~12.97 071~100
EBPAS16 PHSA16-[071-100]-P[10.00-15.97] SKH51 A 19 16 10.00~15.97 071~100
EBPAS20 PHSA20-[071-100]-P[13.00-19.97] SKH51 A 19 20 13.00~19.97 071~100
EBPAS25 PHSA25-[071-100]-P[18.00-24.97] SKH51 A 19 25 18.00~24.97 071~100
EBPAS32 PHSA32-[071-100]-P[22.00-31.97] SKH51 A 19 32 22.00~31.97 071~100
EBPGS10 PHSB10-[080-100]-P[2.50-9.90] SKH51 B 13 10 2.50~9.90 080~100
EBPGS13 PHSB13-[080-100]-P[3.00-12.90] SKH51 B 13 13 3.00~12.90 080~100
EBPGS16 PHSB16-[080-100]-P[4.00-15.90] SKH51 B 19 16 4.00~15.90 080~100
EBPGS20 PHSB20-[080-100]-P[5.00-19.90] SKH51 B 19 20 5.00~19.90 080~100
EBPGS25 PHSB25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 B 19 25 6.00~24.90 080~100
PHSB32-[080-100]-P[7.00-31.90] SKH51 B 19 32 7.00~31.90 080~100
EBPDS10 PHSC10-[080-100]-P[2.50-9.90] SKH51 C 13 10 2.50~9.90 080~100
EBPDS13 PHSC13-[080-100]-P[3.00-12.90] SKH51 C 13 13 3.00~12.90 080~100
EBPDS16 PHSC16-[080-100]-P[4.00-15.90] SKH51 C 19 16 4.00~15.90 080~100
EBPDS20 PHSC20-[080-100]-P[5.00-19.90] SKH51 C 19 20 5.00~19.90 080~100
EBPDS25 PHSC25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 C 19 25 6.00~24.90 080~100
EBPDS32 PHSC32-[080-100]-P[7.00-31.90] SKH51 C 19 32 7.00~31.90 080~100
PHSD10-[080-100]-P[2.50-9.90] SKH51 D 13 10 2.50~9.90 080~100
PHSD13-[080-100]-P[3.00-12.90] SKH51 D 13 13 3.00~12.90 080~100
PHSD16-[080-100]-P[4.00-15.90] SKH51 D 19 16 4.00~15.90 080~100
PHSD20-[080-100]-P[5.00-19.90] SKH51 D 19 20 5.00~19.90 080~100
PHSD25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 D 19 25 6.00~24.90 080~100
PHSD32-[080-100]-P[7.00-31.90] SKH51 D 19 32 7.00~31.90 080~100
EBPRS10 PHSE10-[080-100]-P[2.50-9.90] SKH51 E 13 10 2.50~9.90 080~100
EBPRS13 PHSE13-[080-100]-P[3.00-12.90] SKH51 E 13 13 3.00~12.90 080~100
EBPRS16 PHSE16-[080-100]-P[4.00-15.90] SKH51 E 19 16 4.00~15.90 080~100
EBPRS20 PHSE20-[080-100]-P[5.00-19.90] SKH51 E 19 20 5.00~19.90 080~100
EBPRS25 PHSE25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 E 19 25 6.00~24.90 080~100
EBPRS32 PHSE32-[080-100]-P[7.00-31.90] SKH51 E 19 32 7.00~31.90 080~100
PHGSA10-[071-100]-P[3.00-9.97] SKH51 A 13 10 3.00~9.97 071~100
PHGSA13-[071-100]-P[6.00-12.97] SKH51 A 13 13 6.00~12.97 071~100
PHGSA16-[071-100]-P[10.00-15.97] SKH51 A 19 16 10.00~15.97 071~100
PHGSA20-[071-100]-P[13.00-19.97] SKH51 A 19 20 13.00~19.97 071~100
PHGSA25-[071-100]-P[18.00-24.97] SKH51 A 19 25 18.00~24.97 071~100
PHGSA32-[071-100]-P[18.00-31.97] SKH51 A 19 32 18.00~31.97 071~100
PHGSB10-[080-100]-P[2.50-9.90] SKH51 B 13 10 2.50~9.90 080~100
PHGSB13-[080-100]-P[3.00-12.90] SKH51 B 13 13 3.00~12.90 080~100
PHGSB16-[080-100]-P[4.00-15.90] SKH51 B 19 16 4.00~15.90 080~100
PHGSB20-[080-100]-P[5.00-19.90] SKH51 B 19 20 5.00~19.90 080~100
PHGSB25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 B 19 25 6.00~24.90 080~100
PHGSB32-[080-100]-P[7.00-31.90] SKH51 B 19 32 7.00~31.90 080~100
PHGSC10-[080-100]-P[2.50-9.90] SKH51 C 13 10 2.50~9.90 080~100
PHGSC13-[080-100]-P[3.00-12.90] SKH51 C 13 13 3.00~12.90 080~100
PHGSC16-[080-100]-P[4.00-15.90] SKH51 C 19 16 4.00~15.90 080~100
PHGSC20-[080-100]-P[5.00-19.90] SKH51 C 19 20 5.00~19.90 080~100
PHGSC25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 C 19 25 6.00~24.90 080~100
PHGSC32-[080-100]-P[7.00-31.90] SKH51 C 19 32 7.00~31.90 080~100
PHGSD10-[080-100]-P[2.50-9.90] SKH51 D 13 10 2.50~9.90 080~100
PHGSD13-[080-100]-P[3.00-12.90] SKH51 D 13 13 3.00~12.90 080~100
PHGSD16-[080-100]-P[4.00-15.90] SKH51 D 19 16 4.00~15.90 080~100
PHGSD20-[080-100]-P[5.00-19.90] SKH51 D 19 20 5.00~19.90 080~100
PHGSD25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 D 19 25 6.00~24.90 080~100
PHGSD32-[080-100]-P[7.00-31.90] SKH51 D 19 32 7.00~31.90 080~100
PHGSE10-[080-100]-P[2.50-9.90] SKH51 E 13 10 2.50~9.90 080~100
PHGSE13-[080-100]-P[3.00-12.90] SKH51 E 13 13 3.00~12.90 080~100
PHGSE16-[080-100]-P[4.00-15.90] SKH51 E 19 16 4.00~15.90 080~100
PHGSE20-[080-100]-P[5.00-19.90] SKH51 E 19 20 5.00~19.90 080~100
PHGSE25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 E 19 25 6.00~24.90 080~100
PHGSE32-[080-100]-P[7.00-31.90] SKH51 E 19 32 7.00~31.90 080~100
PHLA10-[071-100]-P[3.00-9.97] SKH51 A 19 10 3.00~9.97 071~100
PHLA13-[071-100]-P[6.00-12.97] SKH51 A 19 13 6.00~12.97 071~100
PHLA16-[071-100]-P[10.00-15.97] SKH51 A 25 16 10.00~15.97 071~100
PHLA20-[071-100]-P[13.00-19.97] SKH51 A 25 20 13.00~19.97 071~100
PHLA25-[071-100]-P[18.00-24.97] SKH51 A 25 25 18.00~24.97 071~100
PHLA32-[071-100]-P[22.00-31.97] SKH51 A 25 32 22.00~31.97 071~100
PHLB10-[080-100]-P[2.50-9.90] SKH51 B 19 10 2.50~9.90 080~100
PHLB13-[080-100]-P[3.00-12.90] SKH51 B 19 13 3.00~12.90 080~100
PHLB16-[080-100]-P[4.00-15.90] SKH51 B 25 16 4.00~15.90 080~100
PHLB20-[080-100]-P[5.00-19.90] SKH51 B 25 20 5.00~19.90 080~100
PHLB25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 B 25 25 6.00~24.90 080~100
PHLB32-[080-100]-P[7.00-31.90] SKH51 B 25 32 7.00~31.90 080~100
PHLC10-[080-100]-P[2.50-9.90] SKH51 C 19 10 2.50~9.90 080~100
PHLC13-[080-100]-P[3.00-12.90] SKH51 C 19 13 3.00~12.90 080~100
PHLC16-[080-100]-P[4.00-15.90] SKH51 C 25 16 4.00~15.90 080~100
PHLC20-[080-100]-P[5.00-19.90] SKH51 C 25 20 5.00~19.90 080~100