พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานทั่วไป INT
พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานทั่วไป INT

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานทั่วไป INTP188
พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานทั่วไป INTP188
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
PJLSA10-[063-090]-P[3.00-9.97] SKD11 A 13 10 3.00~9.97 063~090
PJLSA13-[063-090]-P[6.00-12.97] SKD11 A 13 13 6.00~12.97 063~090
PJLSA16-[063-090]-P[10.00-15.97] SKD11 A 19 16 10.00~15.97 063~090
PJLSA20-[063-090]-P[13.00-19.97] SKD11 A 19 20 13.00~19.97 063~090
PJLSA25-[063-090]-P[18.00-24.97] SKD11 A 19 25 18.00~24.97 063~090
PJLSA32-[063-090]-P[22.00-31.97] SKD11 A 19 32 22.00~31.97 063~090
PJLSB10-[063-090]-P[3.00-9.90] SKD11 B 13 10 3.00~9.90 063~090
PJLSB13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 B 13 13 3.00~12.90 063~090
PJLSB16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 B 19 16 4.00~15.90 063~090
PJLSB20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 B 19 20 5.00~19.90 063~090
PJLSB25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 B 19 25 6.00~24.90 063~090
PJLSB32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 B 19 32 7.00~31.90 063~090
PJLSC10-[063-090]-P[3.00-9.90] SKD11 C 13 10 3.00~9.90 063~090
PJLSC13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 C 13 13 3.00~12.90 063~090
PJLSC16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 C 19 16 4.00~15.90 063~090
PJLSC20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 C 19 20 5.00~19.90 063~090
PJLSC25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 C 19 25 6.00~24.90 063~090
PJLSC32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 C 19 32 7.00~31.90 063~090
PJLSD10-[063-090]-P[3.00-9.90] SKD11 D 13 10 3.00~9.90 063~090
PJLSD13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 D 13 13 3.00~12.90 063~090
PJLSD16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 D 19 16 4.00~15.90 063~090
PJLSD20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 D 19 20 5.00~19.90 063~090
PJLSD25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 D 19 25 6.00~24.90 063~090
PJLSD32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 D 19 32 7.00~31.90 063~090
PJLSE10-[063-090]-P[3.00-9.90] SKD11 E 13 10 3.00~9.90 063~090
PJLSE13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 E 13 13 3.00~12.90 063~090
PJLSE16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 E 19 16 4.00~15.90 063~090
PJLSE20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 E 19 20 5.00~19.90 063~090
PJLSE25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 E 19 25 6.00~24.90 063~090
PJLSE32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 E 19 32 7.00~31.90 063~090
PJLGSA10-[063-090]-P[3.00-9.97] SKD11 A 13 10 3.00~9.97 063~090
PJLGSA13-[063-090]-P[6.00-12.97] SKD11 A 13 13 6.00~12.97 063~090
PJLGSA16-[063-090]-P[10.00-15.97] SKD11 A 19 16 10.00~15.97 063~090
PJLGSA20-[063-090]-P[13.00-19.97] SKD11 A 19 20 13.00~19.97 063~090
PJLGSA25-[063-090]-P[18.00-24.97] SKD11 A 19 25 18.00~24.97 063~090
PJLGSA32-[063-090]-P[22.00-31.97] SKD11 A 19 32 22.00~31.97 063~090
PJLGSB10-[063-090]-P[3.00-9.90] SKD11 B 13 10 3.00~9.90 063~090
PJLGSB13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 B 13 13 3.00~12.90 063~090
PJLGSB16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 B 19 16 4.00~15.90 063~090
PJLGSB20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 B 19 20 5.00~19.90 063~090
PJLGSB25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 B 19 25 6.00~24.90 063~090
PJLGSB32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 B 19 32 7.00~31.90 063~090
PJLGSC10-[063-090]-P[3.00-9.90] SKD11 C 13 10 3.00~9.90 063~090
PJLGSC13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 C 13 13 3.00~12.90 063~090
PJLGSC16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 C 19 16 4.00~15.90 063~090
PJLGSC20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 C 19 20 5.00~19.90 063~090
PJLGSC25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 C 19 25 6.00~24.90 063~090
PJLGSC32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 C 19 32 7.00~31.90 063~090
PJLGSD10-[063-090]-P[3.00-9.90] SKD11 D 13 10 3.00~9.90 063~090
PJLGSD13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 D 13 13 3.00~12.90 063~090
PJLGSD16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 D 19 16 4.00~15.90 063~090
PJLGSD20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 D 19 20 5.00~19.90 063~090
PJLGSD25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 D 19 25 6.00~24.90 063~090
PJLGSD32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 D 19 32 7.00~31.90 063~090
PJLGSE10-[063-090]-P[3.00-9.90] SKD11 E 13 10 3.00~9.90 063~090
PJLGSE13-[063-090]-P[3.00-12.90] SKD11 E 13 13 3.00~12.90 063~090
PJLGSE16-[063-090]-P[4.00-15.90] SKD11 E 19 16 4.00~15.90 063~090
PJLGSE20-[063-090]-P[5.00-19.90] SKD11 E 19 20 5.00~19.90 063~090
PJLGSE25-[063-090]-P[6.00-24.90] SKD11 E 19 25 6.00~24.90 063~090
PJLGSE32-[063-090]-P[7.00-31.90] SKD11 E 19 32 7.00~31.90 063~090
PJLLA10-[071-090]-P[3.00-9.97] SKD11 A 19 10 3.00~9.97 071~090
PJLLA13-[071-090]-P[6.00-12.97] SKD11 A 19 13 6.00~12.97 071~090
PJLLA16-[071-090]-P[10.00-15.97] SKD11 A 25 16 10.00~15.97 071~090
PJLLA20-[071-090]-P[13.00-19.97] SKD11 A 25 20 13.00~19.97 071~090
PJLLA25-[071-090]-P[18.00-24.97] SKD11 A 25 25 18.00~24.97 071~090
PJLLA32-[071-090]-P[22.00-31.97] SKD11 A 25 32 22.00~31.97 071~090
PJLLB10-[071-090]-P[3.00-9.90] SKD11 B 19 10 3.00~9.90 071~090
PJLLB13-[071-090]-P[3.00-12.90] SKD11 B 19 13 3.00~12.90 071~090
PJLLB16-[071-090]-P[4.00-15.90] SKD11 B 25 16 4.00~15.90 071~090
PJLLB20-[071-090]-P[5.00-19.90] SKD11 B 25 20 5.00~19.90 071~090
PJLLB25-[071-090]-P[6.00-24.90] SKD11 B 25 25 6.00~24.90 071~090
PJLLB32-[071-090]-P[7.00-31.90] SKD11 B 25 32 7.00~31.90 071~090
PJLLC10-[071-090]-P[3.00-9.90] SKD11 C 19 10 3.00~9.90 071~090
PJLLC13-[071-090]-P[3.00-12.90] SKD11 C 19 13 3.00~12.90 071~090
PJLLC16-[071-090]-P[4.00-15.90] SKD11 C 25 16 4.00~15.90 071~090