พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานหนัก INT
พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานหนัก INT

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานหนัก INTP190
พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานหนัก INTP190
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
PJHSA10-[071-100]-P[3.00-9.97] SKH51 A 13 10 3.00~9.97 071~100
PJHSA13-[071-100]-P[6.00-12.97] SKH51 A 13 13 6.00~12.97 071~100
PJHSA16-[071-100]-P[10.00-15.97] SKH51 A 19 16 10.00~15.97 071~100
PJHSA20-[071-100]-P[13.00-19.97] SKH51 A 19 20 13.00~19.97 071~100
PJHSA25-[071-100]-P[18.00-24.97] SKH51 A 19 25 18.00~24.97 071~100
PJHSA32-[071-100]-P[22.00-31.97] SKH51 A 19 32 22.00~31.97 071~100
PJHSB10-[071-100]-P[3.00-9.90] SKH51 B 13 10 3.00~9.90 071~100
PJHSB13-[071-100]-P[6.00-12.90] SKH51 B 13 13 6.00~12.90 071~100
PJHSB16-[071-100]-P[6.00-15.90] SKH51 B 19 16 6.00~15.90 071~100
PJHSB20-[071-100]-P[6.00-19.90] SKH51 B 19 20 6.00~19.90 071~100
PJHSB25-[071-100]-P[6.00-24.90] SKH51 B 19 25 6.00~24.90 071~100
PJHSB32-[071-100]-P[6.00-31.90] SKH51 B 19 32 6.00~31.90 071~100
PJHSC10-[071-100]-P[3.00-9.90] SKH51 C 13 10 3.00~9.90 071~100
PJHSC13-[071-100]-P[6.00-12.90] SKH51 C 13 13 6.00~12.90 071~100
PJHSC16-[071-100]-P[6.00-15.90] SKH51 C 19 16 6.00~15.90 071~100
PJHSC20-[071-100]-P[6.00-19.90] SKH51 C 19 20 6.00~19.90 071~100
PJHSC25-[071-100]-P[6.00-24.90] SKH51 C 19 25 6.00~24.90 071~100
PJHSC32-[071-100]-P[6.00-31.90] SKH51 C 19 32 6.00~31.90 071~100
PJHSD10-[071-100]-P[3.00-9.90] SKH51 D 13 10 3.00~9.90 071~100
PJHSD13-[071-100]-P[6.00-12.90] SKH51 D 13 13 6.00~12.90 071~100
PJHSD16-[071-100]-P[6.00-15.90] SKH51 D 19 16 6.00~15.90 071~100
PJHSD20-[071-100]-P[6.00-19.90] SKH51 D 19 20 6.00~19.90 071~100
PJHSD25-[071-100]-P[6.00-24.90] SKH51 D 19 25 6.00~24.90 071~100
PJHSD32-[071-100]-P[6.00-31.90] SKH51 D 19 32 6.00~31.90 071~100
PJHLA10-[080-100]-P[3.00-9.97] SKH51 A 19 10 3.00~9.97 080~100
PJHLA13-[080-100]-P[6.00-12.97] SKH51 A 19 13 6.00~12.97 080~100
PJHLA16-[080-100]-P[10.00-15.97] SKH51 A 25 16 10.00~15.97 080~100
PJHLA20-[080-100]-P[13.00-19.97] SKH51 A 25 20 13.00~19.97 080~100
PJHLA25-[080-100]-P[18.00-24.97] SKH51 A 25 25 18.00~24.97 080~100
PJHLA32-[080-100]-P[22.00-31.97] SKH51 A 25 32 22.00~31.97 080~100
PJHLB10-[080-100]-P[3.00-9.90] SKH51 B 19 10 3.00~9.90 080~100
PJHLB13-[080-100]-P[6.00-12.90] SKH51 B 19 13 6.00~12.90 080~100
PJHLB16-[080-100]-P[6.00-15.90] SKH51 B 25 16 6.00~15.90 080~100
PJHLB20-[080-100]-P[6.00-19.90] SKH51 B 25 20 6.00~19.90 080~100
PJHLB25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 B 25 25 6.00~24.90 080~100
PJHLB32-[080-100]-P[6.00-31.90] SKH51 B 25 32 6.00~31.90 080~100
PJHLC10-[080-100]-P[3.00-9.90] SKH51 C 19 10 3.00~9.90 080~100
PJHLC13-[080-100]-P[6.00-12.90] SKH51 C 19 13 6.00~12.90 080~100
PJHLC16-[080-100]-P[6.00-15.90] SKH51 C 25 16 6.00~15.90 080~100
PJHLC20-[080-100]-P[6.00-19.90] SKH51 C 25 20 6.00~19.90 080~100
PJHLC25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 C 25 25 6.00~24.90 080~100
PJHLC32-[080-100]-P[6.00-31.90] SKH51 C 25 32 6.00~31.90 080~100
PJHLD10-[080-100]-P[3.00-9.90] SKH51 D 19 10 3.00~9.90 080~100
PJHLD13-[080-100]-P[6.00-12.90] SKH51 D 19 13 6.00~12.90 080~100
PJHLD16-[080-100]-P[6.00-15.90] SKH51 D 25 16 6.00~15.90 080~100
PJHLD20-[080-100]-P[6.00-19.90] SKH51 D 25 20 6.00~19.90 080~100
PJHLD25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 D 25 25 6.00~24.90 080~100
PJHLD32-[080-100]-P[6.00-31.90] SKH51 D 25 32 6.00~31.90 080~100
PJHLE10-[080-100]-P[3.00-9.90] SKH51 E 19 10 3.00~9.90 080~100
PJHLE13-[080-100]-P[6.00-12.90] SKH51 E 19 13 6.00~12.90 080~100
PJHLE16-[080-100]-P[6.00-15.90] SKH51 E 25 16 6.00~15.90 080~100
PJHLE20-[080-100]-P[6.00-19.90] SKH51 E 25 20 6.00~19.90 080~100
PJHLE25-[080-100]-P[6.00-24.90] SKH51 E 25 25 6.00~24.90 080~100
PJHLE32-[080-100]-P[6.00-31.90] SKH51 E 25 32 6.00~31.90 080~100
PJHGSA10-[071-100]-P[3.00-9.97] SKH51 A 13 10 3.00~9.97 071~100
PJHGSA13-[071-100]-P[6.00-12.97] SKH51 A 13 13 6.00~12.97 071~100
PJHGSA16-[071-100]-P[10.00-15.97] SKH51 A 19 16 10.00~15.97 071~100
PJHGSA20-[071-100]-P[13.00-19.97] SKH51 A 19 20 13.00~19.97 071~100
PJHGSA25-[071-100]-P[18.00-24.97] SKH51 A 19 25 18.00~24.97 071~100
PJHGSA32-[071-100]-P[22.00-31.97] SKH51 A 19 32 22.00~31.97 071~100
PJHGSB10-[071-100]-P[3.00-9.90] SKH51 B 13 10 3.00~9.90 071~100
PJHGSB13-[071-100]-P[6.00-12.90] SKH51 B 13 13 6.00~12.90 071~100
PJHGSB16-[071-100]-P[6.00-15.90] SKH51 B 19 16 6.00~15.90 071~100
PJHGSB20-[071-100]-P[6.00-19.90] SKH51 B 19 20 6.00~19.90 071~100
PJHGSB25-[071-100]-P[6.00-24.90] SKH51 B 19 25 6.00~24.90 071~100
PJHGSB32-[071-100]-P[6.00-31.90] SKH51 B 19 32 6.00~31.90 071~100
PJHGSC10-[071-100]-P[3.00-9.90] SKH51 C 13 10 3.00~9.90 071~100
PJHGSC13-[071-100]-P[6.00-12.90] SKH51 C 13 13 6.00~12.90 071~100
PJHGSC16-[071-100]-P[6.00-15.90] SKH51 C 19 16 6.00~15.90 071~100
PJHGSC20-[071-100]-P[6.00-19.90] SKH51 C 19 20 6.00~19.90 071~100
PJHGSC25-[071-100]-P[6.00-24.90] SKH51 C 19 25 6.00~24.90 071~100
PJHGSC32-[071-100]-P[6.00-31.90] SKH51 C 19 32 6.00~31.90 071~100
PJHGSD10-[071-100]-P[3.00-9.90] SKH51 D 13 10 3.00~9.90 071~100
PJHGSD13-[071-100]-P[6.00-12.90] SKH51 D 13 13 6.00~12.90 071~100
PJHGSD16-[071-100]-P[6.00-15.90]