พั้นช์มีบ่าแบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ
พั้นช์มีบ่าแบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่าแบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN INTP194
พั้นช์มีบ่าแบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN INTP194
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
C-JPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 8 04 1.00~3.99 040~080
C-JPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8 05 2.00~4.99 040~080
C-JPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8 06 2.00~5.99 040~080
C-JPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 6 08 3.00~7.99 040~100
C-JPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 6 10 3.00~9.99 040~100
C-JPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 6 13 6.00~12.99 040~100
C-JPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 6 16 10.00~15.99 040~100
C-JPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 6 20 13.00~19.99 040~100
C-JPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 6 25 18.00~24.99 040~100
C-JPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 8 04 1.00~3.97 040~080
C-JPHSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 8 05 2.00~4.97 040~080
C-JPHSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 8 06 2.00~5.97 040~080
C-JPHSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 6 08 3.00~7.97 040~100
C-JPHSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 6 10 3.00~9.97 040~100
C-JPHSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 6 13 6.00~12.97 040~100
C-JPHSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 6 16 6.00~15.97 040~100
C-JPHSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 6 20 6.00~19.97 040~100
C-JPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 6 25 6.00~24.97 040~100
C-JPHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 C 8 04 1.00~3.97 040~080
C-JPHSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 8 05 2.00~4.97 040~080
C-JPHSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 8 06 2.00~5.97 040~080
C-JPHSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 C 6 08 3.00~7.97 040~100
C-JPHSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 C 6 10 3.00~9.97 040~100
C-JPHSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 6 13 6.00~12.97 040~100
C-JPHSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 6 16 6.00~15.97 040~100
C-JPHSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 6 20 6.00~19.97 040~100
C-JPHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 6 25 6.00~24.97 040~100
C-JPHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 D 8 04 1.00~3.97 040~080
C-JPHSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 8 05 2.00~4.97 040~080
C-JPHSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 8 06 2.00~5.97 040~080
C-JPHSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 D 6 08 3.00~7.97 040~100
C-JPHSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 D 6 10 3.00~9.97 040~100
C-JPHSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 6 13 6.00~12.97 040~100
C-JPHSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 6 16 6.00~15.97 040~100
C-JPHSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 6 20 6.00~19.97 040~100
C-JPHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 6 25 6.00~24.97 040~100
C-JPHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 E 8 04 1.00~3.97 040~080
C-JPHSE05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 8 05 2.00~4.97 040~080
C-JPHSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 8 06 2.00~5.97 040~080
C-JPHSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 E 6 08 3.00~7.97 040~100
C-JPHSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 E 6 10 3.00~9.97 040~100
C-JPHSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 6 13 6.00~12.97 040~100
C-JPHSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 6 16 6.00~15.97 040~100
C-JPHSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 6 20 6.00~19.97 040~100
C-JPHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 6 25 6.00~24.97 040~100
C-JPHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 13 04 1.00~3.99 050~080
C-JPHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13 05 2.00~4.99 050~080
C-JPHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 13 06 2.00~5.99 050~080
C-JPHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 19 08 3.00~7.99 050~100
C-JPHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19 10 3.00~9.99 050~100
C-JPHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19 13 6.00~12.99 050~100
C-JPHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25 16 10.00~15.99 060~100
C-JPHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25 20 13.00~19.99 060~100
C-JPHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25 25 18.00~24.99 060~100
C-JPHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 13 04 2.00~3.97 050~080
C-JPHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 13 05 2.00~4.97 050~080
C-JPHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 13 06 2.00~5.97 050~080
C-JPHLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 19 08 3.00~7.97 050~100
C-JPHLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 19 10 3.00~9.97 050~100
C-JPHLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 19 13 6.00~12.97 050~100
C-JPHLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 25 16 6.00~15.97 060~100
C-JPHLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 25 20 6.00~19.97 060~100
C-JPHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 060~100
C-JPHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 C 13 04 2.00~3.97 050~080
C-JPHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 13 05 2.00~4.97 050~080
C-JPHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 13 06 2.00~5.97 050~080
C-JPHLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 C 19 08 3.00~7.97 050~100
C-JPHLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 C 19 10 3.00~9.97 050~100
C-JPHLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 19 13 6.00~12.97 050~100
C-JPHLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 25 16 6.00~15.97 060~100
C-JPHLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 25 20 6.00~19.97 060~100
C-JPHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25 25 6.00~24.97 060~100
C-JPHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 D 13 04 2.00~3.97 050~080
C-JPHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 13 05 2.00~4.97 050~080
C-JPHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 13 06 2.00~5.97 050~080
C-JPHLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 D 19 08 3.00~7.97 050~100
C-JPHLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 D 19 10 3.00~9.97 050~100
C-JPHLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 19 13 6.00~12.97 050~100
C-JPHLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 25 16 6.00~15.97 060~100
C-JPHLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 25 20 6.00~19.97 060~100
C-JPHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25 25 6.00~24.97 060~100
C-JPHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 E 13 04 2.00~3.97 050~080
C-JPHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 13 05 2.00~4.97 050~080
C-JPHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 13 06 2.00~5.97 050~080
C-JPHLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 E 19 08 3.00~7.97 050~100
C-JPHLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 E 19 10 3.00~9.97 050~100
C-JPHLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 19 13 6.00~12.97 050~100
C-JPHLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 25 16 6.00~15.97 060~100
C-JPHLE20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 25 20 6.00~19.97 060~100
C-JPHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25 25 6.00~24.97 060~100
AC-JPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 8 04 1.00~3.99 040~080
AC-JPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8 05 2.00~4.99 040~080
AC-JPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8 06 2.00~5.99 040~080
AC-JPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 6 08 3.00~7.99 040~100
AC-JPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 6 10 3.00~9.99 040~100
AC-JPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 6 13 6.00~12.99 040~100
AC-JPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 6 16 10.00~15.99 040~100
AC-JPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 6 20 13.00~19.99 040~100
AC-JPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 6 25 18.00~24.99 040~100
AC-JPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 8 04 1.00~3.97 040~080
AC-JPHSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 8 05 2.00~4.97 040~080
AC-JPHSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 8 06 2.00~5.97 040~080
AC-JPHSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 6 08 3.00~7.97 040~100
AC-JPHSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 6 10 3.00~9.97 040~100
AC-JPHSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 6 13 6.00~12.97 040~100
AC-JPHSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 6 16 6.00~15.97 040~100
AC-JPHSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 6 20 6.00~19.97 040~100
AC-JPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 6 25 6.00~24.97 040~100
AC-JPHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 C 8 04 1.00~3.97 040~080
AC-JPHSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 8 05 2.00~4.97 040~080
AC-JPHSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 8 06 2.00~5.97 040~080
AC-JPHSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 C 6 08 3.00~7.97 040~100
AC-JPHSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 C 6 10 3.00~9.97 040~100
AC-JPHSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 6 13 6.00~12.97 040~100
AC-JPHSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 6 16 6.00~15.97 040~100
AC-JPHSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 6 20 6.00~19.97 040~100
AC-JPHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 6 25 6.00~24.97 040~100
AC-JPHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 D 8 04 1.00~3.97 040~080
AC-JPHSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 8 05 2.00~4.97 040~080
AC-JPHSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 8 06 2.00~5.97 040~080
AC-JPHSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 D 6 08 3.00~7.97 040~100
AC-JPHSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 D 6 10 3.00~9.97 040~100
AC-JPHSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 6 13 6.00~12.97