พั้นช์มีบ่า มีรูกลาง INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีบ่า มีรูกลาง INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า มีรูกลาง INTP20
พั้นช์มีบ่า มีรูกลาง INTP20
/**/
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SPAS-C10 SPSA-C10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 8 10 3.00~9.99 040~100
SPAS-C13 SPSA-C13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 8 13 6.00~12.99 040~100
SPAS-C16 SPSA-C16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 8 16 10.00~15.99 040~100
SPAS-C20 SPSA-C20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 8 20 13.00~19.99 040~100
SPAS-C25 SPSA-C25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 8 25 18.00~24.99 040~100
SPAS-C32 SPSA-C32-[040-120]-P[20.00-31.99] SKD11 A 6 32 20.00~31.99 040~120
SPAS-C38 SPSA-C38-[040-120]-P[28.00-37.99] SKD11 A 6 38 28.00~37.99 040~120
SPAS-C45 SPSA-C45-[040-120]-P[35.00-44.99] SKD11 A 6 45 35.00~44.99 040~120
SPGS-C10 SPSB-C10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 8 10 2.50~9.97 040~100
SPGS-C13 SPSB-C13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 8 13 3.00~12.97 040~100
SPGS-C16 SPSB-C16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 8 16 4.00~15.97 040~100
SPGS-C20 SPSB-C20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 8 20 5.00~19.97 040~100
SPGS-C25 SPSB-C25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 8 25 6.00~24.97 040~100
SPGS-C32 SPSB-C32-[040-120]-P[7.00-31.97] SKD11 B 6 32 7.00~31.97 040~120
SPGS-C38 SPSB-C38-[040-120]-P[8.00-37.97] SKD11 B 6 38 8.00~37.97 040~120
SPGS-C45 SPSB-C45-[040-120]-P[9.00-44.97] SKD11 B 6 45 9.00~44.97 040~120
SPDS-C10 SPSC-C10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 8 10 2.50~9.97 040~100
SPDS-C13 SPSC-C13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 8 13 3.00~12.97 040~100
SPDS-C16 SPSC-C16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 8 16 4.00~15.97 040~100
SPDS-C20 SPSC-C20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 8 20 5.00~19.97 040~100
SPDS-C25 SPSC-C25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 8 25 6.00~24.97 040~100
SPDS-C32 SPSC-C32-[040-120]-P[7.00-31.97] SKD11 C 6 32 7.00~31.97 040~120
SPDS-C38 SPSC-C38-[040-120]-P[8.00-37.97] SKD11 C 6 38 8.00~37.97 040~120
SPDS-C45 SPSC-C45-[040-120]-P[9.00-44.97] SKD11 C 6 45 9.00~44.97 040~120
SPES-C10 SPSD-C10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 8 10 2.50~9.97 040~100
SPES-C13 SPSD-C13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 8 13 3.00~12.97 040~100
SPES-C16 SPSD-C16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 8 16 4.00~15.97 040~100
SPES-C20 SPSD-C20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 8 20 5.00~19.97 040~100
SPES-C25 SPSD-C25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 8 25 6.00~24.97 040~100
SPES-C32 SPSD-C32-[040-120]-P[7.00-31.97] SKD11 D 6 32 7.00~31.97 040~120
SPES-C38 SPSD-C38-[040-120]-P[8.00-37.97] SKD11 D 6 38 8.00~37.97 040~120
SPES-C45 SPSD-C45-[040-120]-P[9.00-44.97] SKD11 D 6 45 9.00~44.97 040~120
SPRS-C10 SPSE-C10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 8 10 2.50~9.97 040~100
SPRS-C13 SPSE-C13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 8 13 3.00~12.97 040~100
SPRS-C16 SPSE-C16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 8 16 4.00~15.97 040~100
SPRS-C20 SPSE-C20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 8 20 5.00~19.97 040~100
SPRS-C25 SPSE-C25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 8 25 6.00~24.97 040~100
SPRS-C32 SPSE-C32-[040-120]-P[7.00-31.97] SKD11 E 6 32 7.00~31.97 040~120
SPRS-C38 SPSE-C38-[040-120]-P[8.00-37.97] SKD11 E 6 38 8.00~37.97 040~120
SPRS-C45 SPSE-C45-[040-120]-P[9.00-44.97] SKD11 E 6 45 9.00~44.97 040~120
SPAL-C10 SPLA-C10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
SPAL-C13 SPLA-C13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
SPAL-C16 SPLA-C16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
SPAL-C20 SPLA-C20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25 20 13.00~19.99 060~100
SPAL-C25 SPLA-C25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25 25 18.00~24.99 060~100
SPAL-C32 SPLA-C32-[060-120]-P[20.00-31.99] SKD11 A 25 32 20.00~31.99 060~120
SPAL-C38 SPLA-C38-[060-120]-P[28.00-37.99] SKD11 A 25 38 28.00~37.99 060~120
SPAL-C45 SPLA-C45-[060-120]-P[35.00-44.99] SKD11 A 25 45 35.00~44.99 060~120
SPGL-C10 SPLB-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 19 10 2.50~9.97 050~100
SPGL-C13 SPLB-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 19 13 3.00~12.97 050~100
SPGL-C16 SPLB-C16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 25 16 4.00~15.97 060~100
SPGL-C20 SPLB-C20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 25 20 5.00~19.97 060~100
SPGL-C25 SPLB-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
SPGL-C32 SPLB-C32-[060-120]-P[7.00-31.97] SKD11 B 25 32 7.00~31.97 060~120
SPGL-C38 SPLB-C38-[060-120]-P[8.00-37.97] SKD11 B 25 38 8.00~37.97 060~120
SPGL-C45 SPLB-C45-[060-120]-P[9.00-44.97] SKD11 B 25 45 9.00~44.97 060~120
SPDL-C10 SPLC-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 19 10 2.50~9.97 050~100
SPDL-C13 SPLC-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 19 13 3.00~12.97 050~100
SPDL-C16 SPLC-C16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 25 16 4.00~15.97 060~100
SPDL-C20 SPLC-C20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 25 20 5.00~19.97 060~100
SPDL-C25 SPLC-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
SPDL-C32 SPLC-C32-[060-120]-P[7.00-31.97] SKD11 C 25 32 7.00~31.97 060~120
SPDL-C38 SPLC-C38-[060-120]-P[8.00-37.97] SKD11 C 25 38 8.00~37.97 060~120
SPDL-C45 SPLC-C45-[060-120]-P[9.00-44.97] SKD11 C 25 45 9.00~44.97 060~120
SPEL-C10 SPLD-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 19 10 2.50~9.97 050~100
SPEL-C13 SPLD-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 19 13 3.00~12.97 050~100
SPEL-C16 SPLD-C16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 25 16 4.00~15.97 060~100
SPEL-C20 SPLD-C20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 25 20 5.00~19.97 060~100
SPEL-C25 SPLD-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
SPEL-C32 SPLD-C32-[060-120]-P[7.00-31.97] SKD11 D 25 32 7.00~31.97 060~120
SPEL-C38 SPLD-C38-[060-120]-P[8.00-37.97] SKD11 D 25 38 8.00~37.97 060~120
SPEL-C45 SPLD-C45-[060-120]-P[9.00-44.97] SKD11 D 25 45 9.00~44.97 060~120
SPRL-C10 SPLE-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 19 10 2.50~9.97 050~100
SPRL-C13 SPLE-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 19 13 3.00~12.97 050~100
SPRL-C16 SPLE-C16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 25 16 4.00~15.97 060~100
SPRL-C20 SPLE-C20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 25 20 5.00~19.97 060~100
SPRL-C25 SPLE-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
SPRL-C32 SPLE-C32-[060-120]-P[7.00-31.97] SKD11 E 25 32 7.00~31.97 060~120
SPRL-C38 SPLE-C38-[060-120]-P[8.00-37.97] SKD11 E 25 38 8.00~37.97 060~120
SPRL-C45 SPLE-C45-[060-120]-P[9.00-44.97] SKD11 E 25 45 9.00~44.97 060~120
SPAX-C10 SPXA-C10-[070-100]-P[6.00-9.99] SKD11 A 30 10 6.00~9.99 070~100
SPAX-C13 SPXA-C13-[070-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30 13 6.00~12.99 070~100
SPAX-C16 SPXA-C16-[080-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40 16 10.00~15.99 080~100
SPAX-C20 SPXA-C20-[080-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40 20 13.00~19.99 080~100
SPAX-C25 SPXA-C25-[080-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40 25 18.00~24.99 080~100
SPAX-C32 SPXA-C32-[080-120]-P[20.00-31.99] SKD11 A 40 32 20.00~31.99 080~120
SPAX-C38 SPXA-C38-[080-120]-P[28.00-37.99] SKD11 A 40 38 28.00~37.99 080~120
SPAX-C45 SPXA-C45-[080-120]-P[35.00-44.99] SKD11 A 40 45 35.00~44.99 080~120
SPGX-C10 SPXB-C10-[070-100]-P[5.00-9.97] SKD11 B 30 10 5.00~9.97 070~100
SPGX-C13 SPXB-C13-[070-100]-P[5.00-12.97] SKD11 B 30 13 5.00~12.97 070~100
SPDX-C10 SPXC-C10-[070-100]-P[5.00-9.97] SKD11 C 30 10 5.00~9.97 070~100
SPDX-C13 SPXC-C13-[070-100]-P[5.00-12.97] SKD11 C 30 13 5.00~12.97 070~100
SPEX-C20-100 SPXD-C10-[070-100]-P[5.00-9.97] SKD11 D 30 10 5.00~9.97 070~100
SPEX-C20-100 SPXD-C13-[070-100]-P[5.00-12.97] SKD11 D 30 13 5.00~12.97 070~100
SPXE-C10-[070-100]-P[5.00-9.97] SKD11 E 30 10 5.00~9.97 070~100
SPXE-C13-[070-100]-P[5.00-12.97] SKD11 E 30 13 5.00~12.97 070~100
/**/